بلبلان كه رساند نسيم باغ ارم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بلبلان كه رساند نسيم باغ ارم
 • بلبلان كه رساند نسيم باغ ارم
  مقيم در طيرانست مرغ خاطر ما
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  مرا بناوك مژگان اگر كشى غم نيست
  به نامه بهر جگر خستگان دود فراق
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  كجا بطعنه ى دشمن ز دوست برگردم
  گرم عنايت شه دستگير خواهد بود
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  كسى كه ملك خرد باشدش بزير نگين
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال

  چگونه در ره مستى قدم نهد خواجوچگونه در ره مستى قدم نهد خواجو

 • بتشنگان كه دهد آب چشمه ى زمزم
  بگرد كوى تو همچون كبوتران حرم
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  شهيد تيغ غمت را ز نوك تير چه غم
  بساز شربتى آخر ز آب چشم قلم
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  كه غرق بحر مودت نترسد از شبنم
  منم كنون و سرخاكسار و پاى علم
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال
  كه جان فداى تو باد اى نسيم عيسى دم
  ز جام مى ندهد جرعه ئى به ملكت جم
  بيار نكهت جان بخش بوستان وصال

  اگر نه بر سر هستى نهاده است قدماگر نه بر سر هستى نهاده است قدم

/ 933