ايدل ار خواهى به دولتخانه ى جانت برم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايدل ار خواهى به دولتخانه ى جانت برم
 • ايدل ار خواهى به دولتخانه ى جانت برم
  شمسه ى ايوان عقلى ماه برج عشق باش
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  گر چنان دانى كه از راه خطا بگذشته ئى
  گوهر شهوار خواهى بر لب بحر آرمت
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  از كف ديو طبيعت باز گير انگشترى
  نفس كافر كيش را گر بنده ى فرمان كنى
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  در گذر زين ارقم نه سر كه گر دل خواهدت
  گر شوى با من چوآه صبحگاهى همنفس
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  ور جدا گردى ز خواجو با بهشتى پيكران
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد • ور حدي جان نگوئى پيش جانانت برم
  تا بپيروزى برين پيروزه ايوانت برم
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  پاى در نه تا به خلوتخانه ى خانت برم
  دامن گل بايدت سوى گلستانت برم
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  تا بگيرم دست و بر تخت سليمانت برم
  هر چه فرمائى شوم تعليم و فرمانت برم
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  دست گيرم بر سر گنجينه ى جانت برم
  از دل پر مهر بر ايوان كيوانت برم
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد
  مست و لايعقل درآ تا پيش رهبانت برم
  از پى نزهت بصحن باغ رضوانت برم
  چون درين راه از در بتخانه مي يابى گشاد/ 933