چو بركشى علم قربت از حريم حرم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چو بركشى علم قربت از حريم حرم
 • چو بركشى علم قربت از حريم حرم
  ندانم اين نفس روح بخش روحانى
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  رقوم دفتر ديوانگى نكو خواند
  مسخرت نشود تختگاه ملك وجود
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  مرا كه گنج غمت هست در خرابه ى دل
  بدور باش فراقم ز خويش دور مدار
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  چو صيد عشق شدم از حراميم غم نيست
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب

  چه خيزد ار بنشانى چو خاک شد خواجوچه خيزد ار بنشانى چو خاک شد خواجو

 • ز ما بباديه ياد آر از طريق كرم
  شميم باغ بهشتست يا نسيم ارم
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  كسى كه بر دلش از بيخودى زدند رقم
  مگر گهى كه زنى خيمه بر جهان عدم
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  چرا ببى در مى سرزنش كنى چو درم
  اگر چنانكه كنى قتل من بتيغ ستم
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب
  كجا بساحل شادى رسم ز ورطه ى غم
  كه هيچكس نكند قصد آهوان حرم
  كنون كه كشتى عمرم فتاده در غرقاب

  غبار خاطر او را بب چشم قلمغبار خاطر او را بب چشم قلم

/ 933