بزن بنوك خدنگم كه پيش دست تو ميرم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بزن بنوك خدنگم كه پيش دست تو ميرم
 • بزن بنوك خدنگم كه پيش دست تو ميرم
  اسير قيد محبت سر از كمند نتابد
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  بحضرتى كه شهانرا مجال قرب نباشد
  ز خويشتن بروم چون تو در خيال من آئى
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  چو شمع مجلسم ار زانكه مي كشى شب هجران
  كمال شوق بجائى رسيد و حد مودت
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  بود بگاه صبوحى در آرزوى جمالت
  نظير نيست ترا در جهان بحسن و لطافت
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  مرا مگوى كه خواجو بترك صحبت ما كن
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت

  منم درين چمن آن مرغ کز نشيمن وحدتمنم درين چمن آن مرغ کز نشيمن وحدت

 • چو جان فداى تو كردم چه غم ز خنجر و تيرم
  گرم بتيغ برانى كجا روم كه اسيرم
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  من شكسته بگردش كجا رسم كه فقيرم
  ولى عجب كه خيالت نمي رود ز ضميرم
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  چو صبح پرده برافكن كه پيش روى تو ميرم
  كه از دو كون گزيرست و از تو نيست گزيرم
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  نواى ناله ى زارم اداى نغمه ى زيرم
  چنانكه گاه لطايف بعهد خويش نظيرم
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت
  نواى نغمه ى بلبل شنو بجاى صريرم
  چو از تو صبر ندارم چگونه ترك تو گيرم
  قلم چو شرح دهد وصف گلستان جمالت

  بيان عشق حقيقى بود نواى صفيرمبيان عشق حقيقى بود نواى صفيرم

/ 933