اى روى تو چشمه ى خور چشم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اى روى تو چشمه ى خور چشم
 • اى روى تو چشمه ى خور چشم
  بالاى بلند و چشم مستت
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  لعل تو شراب مجلس روح
  خاك قدم تو سرمه ى حور
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  پيكان غم تو ناوك دل
  از غايت مهر گشته حيران
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  لعل تو بهاى جوهر جان
  ابروت هلال ماه خوبى
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  در ورطه ى خون فتاده ما را
  از شوق خط تو اين مقله
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  دريا شودم ز اشك خونين
  تا بى تو بروى ما چه آيد

  از چشم شد آب روى خواجواز چشم شد آب روى خواجو

 • ابروى تو طاق اخضر چشم
  شمشاد روان و عبهر چشم
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  روى تو چراغ منظر چشم
  لعل لبت آب كور چشم
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  نوك مژه ى تو نشتر چشم
  در پيكر تو دو پيكر چشم
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  دندان تو عقد گوهر چشم
  رخسار تو مهر انور چشم
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  دور از رخ تو شناور چشم
  در آب فكند دفتر چشم
  تا بى تو بروى ما چه آيد
  زين مردمك بد اختر چشم
  هر لحظه سواد كشور چشم
  تا بى تو بروى ما چه آيد

  بر باد که خاک بر سر چشمبر باد که خاک بر سر چشم

/ 933