اى لاله برگ خويش نظرت گلستان چشم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اى لاله برگ خويش نظرت گلستان چشم
 • اى لاله برگ خويش نظرت گلستان چشم
  خيل خيال خال تو بيند بعينه و
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  دور از توام ز ديده نماند نشان وليك
  يكدم بياد آن لب و دندان در نار
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  روز سپيد اگر نه بروى تو ديده ام
  اى بس كه ما بسوزن مژگان كشيده ايم
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  پستان سيمگون تو با اشك لعل ما
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب

  خواجو نگر که رسته ى پروين ز تاب مهرخواجو نگر که رسته ى پروين ز تاب مهر

 • ياقوت آبدار تو قوت روان چشم
  در هر طرف كه روى كند ديدبان چشم
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  برخاك درگه تو بماند نشان چشم
  خالى نشد ز گوهر و لعلم دكان چشم
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  يا رب سياه باد مرا خان و مان چشم
  زنجيره هاى جعد تو بر پرنيان چشم
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب
  ما را كه رود مي رود از ناودان چشم
  آن نار سينه آمد و اين ناردان چشم
  چون مي روى كجا نشود ملك دل خراب

  هر صبح بيتو چون گسلد ز آسمان چشمهر صبح بيتو چون گسلد ز آسمان چشم

/ 933