تا چند به شادى مى غمهاى تو نوشم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تا چند به شادى مى غمهاى تو نوشم
 • تا چند به شادى مى غمهاى تو نوشم
  هر چند كه زلفت دل من گوش ندارد
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  عيبم مكن ار دود دلم در جگر افتاد
  چون چنگ زه جان كشدم چون نخراشم
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  خلقى ز فغانم به فغانند وليكن
  ديشب خبرم نيست كه شاگرد خرابات
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  تا جان بودم زان مى چون خون سياوش
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم

  در ميکده گر زهد فروشم چو تو خواجودر ميکده گر زهد فروشم چو تو خواجو

 • از خلق جهان كسوت سوداى تو پوشم
  من سلسله ى زلف ترا حلقه بگوشم
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  با اين همه آتش نتوانم كه نجوشم
  چون عود ره دل زندم چون نخروشم
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  اين طرفه كه مي نالم و پيوسته خموشم
  چون از در ميخانه بدر برد بدوشم
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم
  بر ياد لب لعل تو چون شهد بنوشم
  جامى بهمه مملكت جم نفروشم
  پر كن قدحى زهر هلاهل كه بيكدم

  دانم که بيک جو نخرد باده فروشمدانم که بيک جو نخرد باده فروشم

/ 933