مي درم جامه و از مدعيان مي پوشم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مي درم جامه و از مدعيان مي پوشم
 • مي درم جامه و از مدعيان مي پوشم
  من چو از باده گلرنگ سيه روى شدم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  هركه از مستى و ديوانگيم نهي كند
  باده مي نوشم و از آتش دل مي جوشم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  هر دم ايشمع چرا سر دل آرى بزبان
  مطرب پرده سرا چون بخراشد رگ چنگ
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  دامنم دوش گر از خون جگر پر مي شد
  يا رب آن باده نوشين ز كجا آوردند
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  طاقت بار فراق تو ندارم ليكن
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم

  همچو خواجو دو جهان بى تو بيک جو نخرمهمچو خواجو دو جهان بى تو بيک جو نخرم

 • مي خورم جامى و زهرى بگمان مي نوشم
  چه غم از موعظه ى زاهد ازرق پوشم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  گو برو با دگرى گوى كه من بيهوشم
  مگر آن آب چو آتش بنشاند جوشم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  نه من سوخته خون مي خورم و خاموشم
  نتوانم كه من سوخته دل نخروشم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  اين چه سيلست كه امشب بگذشت از دوشم
  كه چنان مست ببردند ز مجلس دوشم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم
  دارم از لطف تو آن چشم كه دارى گوشم
  چون فتادم چكنم مي كشم و مي كوشم
  چون من از پاى در افتادم و از دست شدم

  وز تو موئى به همه ملک جهان نفروشموز تو موئى به همه ملک جهان نفروشم

/ 933