ترا كه گنج گشودى ز زخم مار چه غم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترا كه گنج گشودى ز زخم مار چه غم
 • ترا كه گنج گشودى ز زخم مار چه غم
  اگر هزار فغان كرده است بلبل مست
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  معاشرى كه مدام از قدح گزيرش نيست
  در آنزمان كه شود وصل معنوى حاصل
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  ميان ليلى و مجنون چو قرب جانى هست
  ز روزگار مينديش و كار خويش بساز
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  ترا چه غم بود از درد ما كه سلطان را
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست

  درين ميان که گرفتار عشق شد خواجودرين ميان که گرفتار عشق شد خواجو

 • چو شاخ گل بكف آيد ز نوك خار چه غم
  چو غنچه پرده بر اندازد از هزار چه غم
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  چو مى ز جام فرح نوشد از خمار چه غم
  بصورت ار نشوى زائر مزار چه غم
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  اگر چنانكه بود دورى ديار چه غم
  چو روزگار برآمد ز روزگار چه غم
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست
  مرا كه ترك شتر كرده ام ز بار چه غم
  ز رنج خاطر درويش دلفگار چه غم
  بزير بار غم ار پست گشته ام غم نيست

  گرش مراد نهد چرخ در کنار چه غمگرش مراد نهد چرخ در کنار چه غم

/ 933