من بار هجر مي كشم و ناقه محملم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من بار هجر مي كشم و ناقه محملم
 • من بار هجر مي كشم و ناقه محملم
  طوفان آب ديده گر ازين صفت رود
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  با درد خود مرا بگذاريد و بگذريد
  گفتم قدم برون نهم از آستان دوست
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  هرجا كه مي نشينم و هر جا كه مي روم
  گر ديگرى بضربت خنجر شود قتيل
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  هر چند عمر در سر تحصيل كرده ام
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار

  خواجو برو که قافله کوس رحيل زدخواجو برو که قافله کوس رحيل زد

 • برگير ساربان نفسى بارى از دلم
  زين پس مگر سفينه رساند بمنزلم
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  كايندم نماند طاقت قطع منازلم
  از آب ديده پاى فرو رفت در گلم
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  نقشش نمي رود نفسى از مقابلم
  من كشته دو ساعد سيمين قاتلم
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار
  از بحر عشق باد نيارد بساحلم
  بيحاصليست در غم عشق تو حاصلم
  آندم كه خاك گردم و خاكم شود غبار

  اى دوستان چه چاره چو من در سلاسلماى دوستان چه چاره چو من در سلاسلم

/ 933