من همان به كه بسوزم ز غم و دم نزنم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من همان به كه بسوزم ز غم و دم نزنم
 • من همان به كه بسوزم ز غم و دم نزنم
  همچو شمع ار سخن سوز دل آرم بزبان
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  مرد و زن برسر اگر تيغ زنندم سهلست
  هر كرا جان بود از تيغ بگرداند روى
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  تن من گر چه شد از شوق ميانت موئى
  ارى بيش نماند از من و چون باز آئى
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  عهد بستى و شكستى و ز ما بگسستى
  چون توانم كه دمى خوش بزنم كاتش عشق
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  اگر از خويشتنم چند ز درد دل خويش
  اگر از خويشتنم هيچ نمي آيد ياد
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  ايكه گفتى كه بغربت چه فتادى خواجو
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش

  در پى جان جهان گرد جهان مي گردمدر پى جان جهان گرد جهان مي گردم

 • ورنه از دود دل آتش بجهان در فكنم
  در نفس شعله زند آتش عشق از دهنم
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  من چو مردم چه غم از سرزنش مرد و زنم
  وانكه جان مي دهد از حسرت تيغ تو منم
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  نيست بى شور سر زلف تو موئى ز تنم
  اين خيالست كه بينى ارى از بدنم
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  عهد كردم كه دگر عهد تو باور نكنم
  نگذارد كه من سوخته دل دم بزنم
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  دفتر از خون دلم پرشد و تر شد سخنم
  دوستان عيب مگيريد كه بى خويشتنم
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش
  دفتر از خون دلم پر شد و تر شد سخنم
  چكنم دور فلك دور فكند از وطنم
  مي نوشتم سخنى چند ز درد دل خويش

  تا که پوشد سر تابوت و که دوزد کفنمتا که پوشد سر تابوت و که دوزد کفنم

/ 933