نيست بى روى تو ميل گل و برگ سمنم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نيست بى روى تو ميل گل و برگ سمنم
 • نيست بى روى تو ميل گل و برگ سمنم
  منكه در صبح ازل نوبت مهرت زده ام
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  جان من جرعه ى عشق تو نريزد بر خاك
  گر مرا با تو بزندان ابد حبس كنند
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  بار سر چند كشم بى سر زلفت بردوش
  چون سر از خوابگه خاك برآرم در حشر
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  آخر اى قبله صاحب نظران رخ بنماى
  بر تنم يك سر مو نيست كه در بند تو نيست
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  پيرهن پاره كنم تا تو ببينى از مهر
  بسكه مي گريم و بر خويشتنم رحمت نيست
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  چون حدي از لب ميگون تو گويد خواجو
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت • تا شدم بنده ات آزاد ز سرو چمنم
  تا ابد دم ز وفاى تو زنم گر نزنم
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  مگر آنروز كه در خاك بريزد بدنم
  طره ات گيرم و زنجير به هم درشكنم
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  وقت آنست كه در پاى عزيزت فكنم
  بچكد خون جگر گر بفشارى كفنم
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  تا رخ از قبله بگردانم و سوى تو كنم
  گر چه كس باز نداند سر موئى ز تنم
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  تن چون تار قصب تافته در پيرهنم
  گريه مي آيد ازين واسطه بر خويشتنم
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت
  از حلاوت برود آب نبات از سخنم
  همچو ساغر شود از باده لبالب دهنم
  چون كنم وصف شكر خنده ى شور انگيزت/ 933