آن ماه پرى رخ را در خانه نمي بينم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آن ماه پرى رخ را در خانه نمي بينم
 • آن ماه پرى رخ را در خانه نمي بينم
  بينم دو جهان يكموى از حلقه ى گيسويش
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  گنجيست كه جز جانش ويرانه نمي يابم
  از خويش ز بيخويشى بيگانه شدم ليكن
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  هر چند كه جانانه در ديده ى باز آيد
  چون دانه ببيند مرغ از دام شود غافل
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  چندانكه بسر گردم چون اشك درين دريا
  اينست كه مجنونرا ديوانه نهد عاقل
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  بفروش بمى خواجو خود را كه درين معنى
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه • وين طرفه كه بى رويش كاشانه نمي بينم
  وز گيسوى او موئى در شانه نمي بينم
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  شمعيست كه جز عقلش پروانه نمي بينم
  جز خويش در آن حضرت بيگانه نمي بينم
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  تا ديده نمي دوزم جانانه نمي بينم
  من در ره او دامى جز دانه نمي بينم
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  جز اشك درين دريا دردانه نمي بينم
  ورنى من مجنونش ديوانه نمي بينم
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه
  كز غايت سرمستى پيمانه نمي بينم
  جز پير مغان كس را فرزانه نمي بينم
  تخفيف كن از دورم ساقى دو سه پيمانه/ 933