اين چه بادست كزو بوى شما مي شنوم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اين چه بادست كزو بوى شما مي شنوم
 • اين چه بادست كزو بوى شما مي شنوم
  مرغ خوش خوان كه كند شرح گلستان تكرار
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  از سهى سرو كه در راستيش همتا نيست
  پيش گيسوى شما راست نمي آرم گفت
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  چشم آهو كه كند صيد پلنگ اندازان
  شرح آن نكته كه هاروت كند تفسيرش
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  آن سوادى كه بود نسخه ى آن در ظلمات
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد

  حال خواجو که پريشان تر ازو ممکن نيستحال خواجو که پريشان تر ازو ممکن نيست

 • وين چه بويست كه از كوى شما مي شنوم
  زو همه وصف گل روى شما مي شنوم
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  صفت قامت دلجوى شما مي شنوم
  آنچه پيوسته ز ابروى شما مي شنوم
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  عيبش اين لحظه ز آهوى شما مي شنوم
  ز آن دو افسونگر جادوى شما مي شنوم
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد
  بويش از سلسله ى موى شما مي شنوم
  شرحش از سنبل هندوى شما مي شنوم
  نافه ى مشك تتارى كه ز چين مي خيزد

  مو بمو ازخم گيسوى شما مي شنوممو بمو ازخم گيسوى شما مي شنوم

/ 933