نسيم زلف تو از نوبهار مي شنوم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نسيم زلف تو از نوبهار مي شنوم
 • نسيم زلف تو از نوبهار مي شنوم
  ز چين زلف تو تارى مگر بدست صباست
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  بهر ديار كه دور از تو مي كنم منزل
  لطيفه ئى كه خضر نقل كرد از آب حيات
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  حدي اين دل شوريده بين كه موى بموى
  گلى بدست نمي آيدم برنگ نگار
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  ار نماند ز فرهاد كوهكن ليكن
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست

  سرشک ديده ى خواجو که آب دجله بردسرشک ديده ى خواجو که آب دجله برد

 • نشان روى تو از لاله زار مي شنوم
  كزو شامه مشك تتار مي شنوم
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  نداى عشق تو از آن ديار مي شنوم
  از آن دو لعل لب آبدار مي شنوم
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  از آن دو هندوى آشفته كار مي شنوم
  ولى ز غاليه بوى نگار مي شنوم
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست
  چرا كه لاف انا الحق ز دار مي شنوم
  صداى ناله اش از كوهسار مي شنوم
  هنوز دعوى منصور همچنان باقيست

  حکايتش ز لب جويبار مي شنومحکايتش ز لب جويبار مي شنوم

/ 933