ما حاصل از جهان غم دلبر گرفته ايم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما حاصل از جهان غم دلبر گرفته ايم
 • ما حاصل از جهان غم دلبر گرفته ايم
  زين در گرفته ايم بپروانه سوز عشق
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  با طلعتت ز چشمه ى خور دست شسته ايم
  بر ما مگير اگر ز پراكندگى شبى
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  تا همچو شمع از سر سر در گذشته ايم
  بى روى و قامت و لب جان بخش دلكشت
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  هشيار كى شويم كه از ساقى الست
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم

  از خود گذشته ايم و چو خواجو ز کايناتاز خود گذشته ايم و چو خواجو ز کاينات

 • وز جان به جان دوست كه دل برگرفته ايم
  چون شمع آتش دل ازين در گرفته ايم
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  با پيكر تو ترك دو پيكر گرفته ايم
  آن زلف مشكبار معنبر گرفته ايم
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  هر لحظه سوز عشق تو از سر گرفته ايم
  ترك بهشت و طوبى و كور گرفته ايم
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم
  از رخ درست گوى تو در زر گرفته ايم
  بر ياد چشم مست تو ساغر گرفته ايم
  چون دل اگر چه پيش تو قلب و شكسته ايم

  دل برگرفته و پى دلبر گرفته ايمدل برگرفته و پى دلبر گرفته ايم

/ 933