چون ما بكفر زلف تو اقرار كرده ايم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چون ما بكفر زلف تو اقرار كرده ايم
 • چون ما بكفر زلف تو اقرار كرده ايم
  خلوت نشين كوى خرابات گشته ايم
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  شوريدگان حلقه ى زنجير عشق را
  ما را اگر چه كس به پشيزى نمي خرد
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  از ما مپرس نكته ى معقول از آنكه ما
  ادرار ما روان ز دل و ديده داده اند
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  در راه مهر سايه ى ديوار محرمست
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى

  خواجو ز يار اگر طلب کام دل کنندخواجو ز يار اگر طلب کام دل کنند

 • تسبيح و خرقه در سر زنار كرده ايم
  تا خرقه رهن خانه خمار كرده ايم
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  انكار چون كنيم چو اين كار كرده ايم
  نقد روان فداى خريدار كرده ايم
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  پيوسته درس عشق تو تكرار كرده ايم
  هر دم كه ياد اجرى و ادرار كرده ايم
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى
  ما فتنه را بعهد تو بيدار كرده ايم
  زان همچو سايه روى بديوار كرده ايم
  گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ئى

  ما کام دل فداى رخ يار کرده ايمما کام دل فداى رخ يار کرده ايم

/ 933