باز هشيار برون رفته و مست آمده ايم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باز هشيار برون رفته و مست آمده ايم
 • باز هشيار برون رفته و مست آمده ايم
  تا ابد باز نيائيم بهوش از پى آنك
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم
  از درت بر نتوان خاست از آنروى كه ما
  با غم عشق تو تا پنجه در انداخته ايم
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم
  بر سر كوى تو زينگونه كه از دست شديم
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم

  عيب سرمستى خواجو نتوان کرد چو ماعيب سرمستى خواجو نتوان کرد چو ما

 • وز مى لعل لبت باده پرست آمده ايم
  مست جام لبت از عهد الست آمده ايم
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم
  بر سر كوى تو از بهرنشست آمده ايم
  چون سر زلف سياهت بشكست آمده ايم
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم
  دست ما گير كه در پاى تو پست آمده ايم
  ظاهر آنستكه آسانت بدست آمده ايم
  سر ما دار كه سر در قدمت باخته ايم

  باز هشيار برون رفته و مست آمده ايمباز هشيار برون رفته و مست آمده ايم

/ 933