ما بدرگاه تو از كوى نياز آمده ايم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما بدرگاه تو از كوى نياز آمده ايم
 • ما بدرگاه تو از كوى نياز آمده ايم
  قدحى آب كه برآتش ما افشاند
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  بينوا گرد عراق ار چه بسى گرديديم
  غسل كرديم به خون دل و از روى نياز
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  تا نسيم سمن از گلشن جان بشنيديم
  بيش ازين برگ چمن بود چو بلبل ما را
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  تا چه صيديم كه در چنگ پلنگ افتاديم
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج

  برگ خواجو اگر از لطف بسازى چه شودبرگ خواجو اگر از لطف بسازى چه شود

 • به هوايت ز ره دور و دراز آمده ايم
  كه درين باديه با سوز و گداز آمده ايم
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  راست از راه سپاهان بحجاز آمده ايم
  بعبادتگه لطفت بنماز آمده ايم
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  همچو مرغ سحرى نغمه نواز آمده ايم
  شاهبازيم كنون كز همه باز آمده ايم
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج
  كه گرفتار سر زلف اياز آمده ايم
  يا چه كبكيم كه در چنگل باز آمده ايم
  همچو محمود نداريم سر ملكت و تاج

  کاندرين راه نه با توشه و ساز آمده ايمکاندرين راه نه با توشه و ساز آمده ايم

/ 933