ما ز رخ كار خويش پرده بر انداختيم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ز رخ كار خويش پرده بر انداختيم
 • ما ز رخ كار خويش پرده بر انداختيم
  مشعله ى بيخودى از جگر افروختيم
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم
  بر در ايوان دل كوس فنا كوفتيم
  گر سپر انداختيم چون قمر از تاب مهر
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم
  سر چو ملك بر زديم از حرم سرمدى
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم

  چون دم ديوانگى از دل خواجو زديمچون دم ديوانگى از دل خواجو زديم

 • با رخ دلدار خويش نرد نظر باختيم
  و آتش ديوانگى در خرد انداختيم
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم
  بر سر ميدان جان رخش بقا تاختيم
  تيغ زبان بين چو صبح كز سر صدق آختيم
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم
  گنج غم اندوختيم با غم دل ساختيم
  تا علم مرشدى برفلك افراختيم
  شمع دل افروختيم عود روان سوختيم

  مست مى عشق را مرتبه بشناختيممست مى عشق را مرتبه بشناختيم

/ 933