مرديم در خمار و شرابى نيافتيم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرديم در خمار و شرابى نيافتيم
 • مرديم در خمار و شرابى نيافتيم
  كرديم حال خون دل از ديدگان سال
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  تا چشم مست يار خرابى بنا نهاد
  رفتيم در هوايش و برخاك كوى او
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  جان را براه باديه از تاب تشنگى
  بيرون ز زلف و عارض خورشيد پيكران
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  كرديم بى حجاب نظر در رخت وليك
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان

  خاک درت شديم چو خواجو بحکم آنکخاک درت شديم چو خواجو بحکم آنک

 • گشتيم غرق آتش وآبى نيافتيم
  ليكن بجز سرشك جوابى نيافتيم
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  همچون دل شكسته خرابى نيافتيم
  برديم آب خويش و مبى نيافتيم
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  كرديم خون و اشك سحابى نيافتيم
  برآفتاب پر غرابى نيافتيم
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان
  در بزمگاه عشق كبابى نيافتيم
  روى ترا بجز تو حجابى نيافتيم
  در ده قدح كه جز دل بريان خون چكان

  برتر ز درگه تو جنابى نيافتيمبرتر ز درگه تو جنابى نيافتيم

/ 933