ترجمه نهج البلاغه نسخه متني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه نهج البلاغه - نسخه متني

محمد دشتی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
  مقدمه مترجم   [ويژگيهاى اين ترجمه ]  مقدمه سيد رضى قدّس سرّه بر نهج البلاغه  ترجمه نهج البلاغه (محمد دشتي)  خطبه ها  خطبه 001-آغاز آفرينش آسمان و...  خطبه 002-پس از بازگشت از صفين  خطبه 003-شقشقيه  خطبه 004-اندرز به مردم  خطبه 005-پس از رحلت رسول خدا  خطبه 006-آماده نبرد  خطبه 007-نكوهش دشمنان  خطبه 008-درباره زبير و بيعت او  خطبه 009-درباره پيمان شكنان  خطبه 010-حزب شيطان  خطبه 011-خطاب به محمد حنفيه  خطبه 012-پس از پيروزى بر اصحاب جمل  خطبه 013-سرزنش مردم بصره  خطبه 014-در نكوهش مردم بصره  خطبه 015-در برگرداندن بيت المال  خطبه 016-به هنگام بيعت در مدينه  خطبه 017-داوران ناشايست  خطبه 018-نكوهش اختلاف عالمان  خطبه 019-به اشعث بن قيس  خطبه 020-در منع از غفلت  خطبه 021-در توجه به قيامت  خطبه 022-در نكوهش بيعت شكنان  خطبه 023-در باب بينوايان  خطبه 024-برانگيختن مردم به پيكار  خطبه 025-رنجش از ياران سست  خطبه 026-اعراب پيش از بعثت  خطبه 027-در فضيلت جهاد  خطبه 028-اندرز و هشدار  خطبه 029-در نكوهش اهل كوفه  خطبه 030-درباره قتل عثمان  خطبه 031-دستورى به ابن عباس  خطبه 032-روزگار و مردمان  خطبه 033-در راه جنگ اهل بصره  خطبه 034-پيكار با مردم شام  خطبه 035-بعد از حكميت  خطبه 036-در بيم دادن نهروانيان  خطبه 037-ذكر فضائل خود  خطبه 038-معنى شبهه  خطبه 039-نكوهش ياران  خطبه 040-در پاسخ شعار خوارج  خطبه 041-وفادارى و نهى از منكر  خطبه 042-پرهيز از هوسرانى  خطبه 043-علت درنگ در جنگ  خطبه 044-سرزنش مصقله پسر هبيره  خطبه 045-گذرگاه دنيا  خطبه 046-در راه شام  خطبه 047-درباره كوفه  خطبه 048-هنگام لشكركشى به شام  خطبه 049-صفات خداوندى  خطبه 050-در بيان فتنه  خطبه 051-ياران معاويه و غلبه بر فرات  خطبه 052-در نكوهش دنيا  خطبه 053-در مساله بيعت  خطبه 054-در مساله بيعت  خطبه 055-درباره تاخير جنگ  خطبه 056-در وصف اصحاب رسول  خطبه 057-به ياران خود  خطبه 058-با خوارج  خطبه 059-درباره خوارج  خطبه 060-خبر دادن از پايان كار خوارج  خطبه 061-در باب خوارج  خطبه 062-هشدار به كشته شدن  خطبه 063-نكوهش دنيا  خطبه 064-تشويق به عمل صالح  خطبه 065-در علم الهى  خطبه 066-در آداب جنگ  خطبه 067-در معنى انصار  خطبه 068-شهادت محمد بن ابى بكر  خطبه 069-سرزنش ياران  خطبه 070-پس از ضربت خوردن  خطبه 071-در نكوهش مردم عراق  خطبه 072-درود بر پيامبر  خطبه 073-درباره مروان  خطبه 074-هنگام بيعت شورا با عثمان  خطبه 075-پاسخ به اتهامى ناروا  خطبه 076-اندرز  خطبه 077-نكوهش رفتار بنى اميه  خطبه 078-نيايش  خطبه 079-پاسخ اخترشناس  خطبه 080-نكوهش زنان  خطبه 081-وارستگى و پارسائى  خطبه 082-در نكوهش دنيا  خطبه 083-خطبه غراء  خطبه 084-درباره عمرو بن عاص  خطبه 085-در توحيد و موعظه  خطبه 086-صفات پرهيزكارى  خطبه 087-موعظه ياران  خطبه 088-در بيان هلاكت مردم  خطبه 089-مردم پيش از بعثت  خطبه 090-در بيان صفات خداوندى  خطبه 091-خطبه اشباح  خطبه 092-پس از كشته شدن عثمان  خطبه 093-خبر از فتنه  خطبه 094-در فضل رسول اكرم  خطبه 095-وصف پيامبر  خطبه 096-وصف خدا و رسول  خطبه 097-در باب اصحابش  خطبه 098-در ستم بنى اميه  خطبه 099-در گريز از دنيا  خطبه 100-درباره پيامبر و خاندان او  خطبه 101-خبر از حوادث ناگوار  خطبه 102-در زمينه سختيها  خطبه 103-در تشويق به زهد  خطبه 104-پيامبر و فضيلت خويش  خطبه 105-صفات پيامبر  خطبه 106-وصف پيامبر و بيان دلاورى  خطبه 107-در يكى از ايام صفين  خطبه 108-حادثه هاى بزرگ  خطبه 109-توانايى خداوند  خطبه 110-اندرز به ياران  خطبه 111-در نكوهش دنيا  خطبه 112-درباره ملك الموت  خطبه 113-در نكوهش دنيا  خطبه 114-در اندرز به مردم  خطبه 115-در طلب باران  خطبه 116-در اندرز به ياران  خطبه 117-موعظه ياران  خطبه 118-ستودن ياران خود  خطبه 119-تحريض مردم به جهاد  خطبه 120-بيان فضيلتهاى خود  خطبه 121-درحكميت  خطبه 122-خطاب به خوارج  خطبه 123-هنگام نبرد صفين     خطبه 124-در تعلیم اصحاب خود     خطبه 125-در پاسخ خوارج  خطبه 126-درباره تقسيم بيت المال  خطبه 127-در خطاب به خوارج  خطبه 128-فتنه هاى بصره  خطبه 129-درباره پيمانه ها  خطبه 130-سخنى با ابوذر  خطبه 131-فلسفه قبول حكومت  خطبه 132-در پارسايى در دنيا  خطبه 133-ذكر عظمت پروردگار  خطبه 134-راهنمائى عمر در جنگ  خطبه 135-نكوهش مغيره  خطبه 136-در مسئله بيعت  خطبه 137-درباره طلحه و زبير  خطبه 138-اشارت به حوادث بزرگ  خطبه 139-به هنگام شورى  خطبه 140-در نهى از غيبت مردم  خطبه 141-درباره نهى از غيبت  خطبه 142-درباره نيكى به نااهل  خطبه 143-در طلب باران  خطبه 144-فضيلت خاندان پيامبر  خطبه 145-در فناى دنيا  خطبه 146-راهنمائى عمر  خطبه 147-در هدف از بعثت  خطبه 148-درباره اهل بصره  خطبه 149-پيش از وفاتش  خطبه 150-اشارت به حوادث بزرگ  خطبه 151-فتنه هاى آينده  خطبه 152-ستايش خدا  خطبه 153  خطبه 154-در فضائل اهل بيت  خطبه 155-در آفرينش خفاش  خطبه 156-خطاب به مردم بصره  خطبه 157-سفارش به پرهيزكارى  خطبه 158-پيامبر و قرآن  خطبه 159-خوشرفتارى خود با مردم  خطبه 160-در بيان عظمت پروردگار  خطبه 161-در بيان صفات پيامبر  خطبه 162-چرا خلافت را از او گرفتند؟  خطبه 163-در توحيد الهى  خطبه 164-اندرز او به عثمان  خطبه 165-آفرينش طاووس  خطبه 166-تحريض به الفت با يكديگر  خطبه 167-در ابتداى حكومتش  خطبه 168-پس از بيعت با حضرت  خطبه 169-هنگام حركت به بصره  خطبه 170-چون به بصره نزديك شد  خطبه 171-در آغاز نبرد صفين فرمود  خطبه 172-درباره خلافت خود  خطبه 173-شايسته خلافت  خطبه 174-درباره طلحه  خطبه 175-موعظه ياران  خطبه 176-پند گرفتن از سخن خدا  خطبه 177-درباره حكمين  خطبه 178-در صفات خداوند  خطبه 179-پاسخ به ذعلب يمانى  خطبه 180-در نكوهش يارانش  خطبه 181-پيوستگان به خوارج  خطبه 182-توحيد الهى  خطبه 183-آفريدگار توانا  خطبه 184-خطاب به برج بن مسهر     ترجمه خطبه 185-در ستايش پيامبر  ترجمه خطبه 186-در توحيد  ترجمه خطبه 187-در بيان پيشامدها  ترجمه خطبه 188-در سفارش به تقوا  ترجمه خطبه 189-ايمان  ترجمه خطبه 190-سفارش به ترس از خدا  ترجمه خطبه 191-در حمد خدا و لزوم تقوا  ترجمه خطبه 192-خطبه قاصعه  ترجمه خطبه 193-به همام درباره پرهيزكاران  ترجمه خطبه 194- وصف منافقان  ترجمه خطبه 195- در ستايش خدا و پيامبر  ترجمه خطبه 196 - بعثت پيامبر و تحقير دنيا  ترجمه خطبه 197 - در ذكر فضائل خويش  ترجمه خطبه 198 - سفارش به تقوا  خطبه 199-در سفارش به ياران خود  خطبه 200-درباره معاويه  خطبه 201-پيمودن راه راست  خطبه 202-هنگام به خاكسپارى فاطمه  خطبه 203-پرداختن به آخرت     خطبه 204-اندرز به ياران  خطبه 205-خطاب به طلحه و زبير  خطبه 206-منع از دشنام شاميان  خطبه 207-بازداشتن امام حسن از ...  خطبه 208-درباره حكميت  خطبه 209-در خانه علاء حارثى  خطبه 210-در باب حديثهاى مجعول  خطبه 211-در قدرت خداوند  خطبه 212-در نكوهش اصحاب  خطبه 213-آفريدگار بى همتا  خطبه 214-در وصف پيامبر و عالمان  خطبه 215-نيايش  خطبه 216-خطبه اى در صفين  خطبه 217-گله از قريش  خطبه 218  خطبه 219-عبور از كشته شدگان جمل  خطبه 220-در وصف سالكان  خطبه 221-تلاوت الهيكم التكاثر  خطبه 222-تلاوت رجال لا تلهيهم...  خطبه 223-تلاوت يا ايها الانسان...  خطبه 224-پارسائى على  خطبه 225-نيايش به خدا  خطبه 226-نكوهش دنيا  خطبه 227-دعائى از آن حضرت  خطبه 228-درباره يكى از حاكمان  خطبه 229-در توصيف بيعت مردم  خطبه 230-درباره تقوا  خطبه 231-خطبه اى در ذوقار  خطبه 232-با عبدالله بن زمعه  خطبه 233-در باب زيانهاى زبان  خطبه 234-چرا مردم مختلفند؟  خطبه 235-غسل و كفن كردن رسول خدا   ترجمه خطبه 236-در حوادث بعد از هجرت  ترجمه خطبه 237-در كار خير شتاب كنيد  ترجمه خطبه 238-درباره حكمين  خطبه 239-در ذكر آل محمد  ترجمه خطبه 240-سخنى با عبدالله بن عباس  ترجمه خطبه 241-در ترغيب يارانش به جهاد  نامه ها  نامه 001-به مردم كوفه  نامه 002-قدردانى از اهل كوفه  نامه 003-به شريح قاضى  نامه 004-به يكى از فرماندهانش  نامه 005-به اشعث بن قيس  نامه 006-به معاويه  نامه 007-به معاويه  نامه 008-به جرير بن عبدالله البجلى  نامه 009-به معاويه  نامه 010-به معاويه  نامه 011-به گروهى از سپاهيان  نامه 012-به معقل بن قيس الرياحى  نامه 013-به دو نفر از اميران لشگر  نامه 014-به سپاهيانش  نامه 015-راز و نياز با خدا  نامه 016-به يارانش وقت جنگ  نامه 017-در پاسخ نامه معاويه  نامه 018-به عبدالله بن عباس  نامه 019-به يكى از فرماندهان  نامه 020-به زياد بن ابيه  نامه 021-باز هم به زياد بن ابيه  نامه 022-به ابن عباس  نامه 023-پس از آنكه ضربت خورد  نامه 024-وصيت درباره دارايى خود  نامه 025-به مامور جمع آورى ماليات  نامه 026-به يكى از ماموران زكات  نامه 027-به محمد بن ابوبكر  نامه 028-در پاسخ معاويه  نامه 029-به مردم بصره  نامه 030-به معاويه  نامه 031-به حضرت مجتبى  نامه 032-به معاويه  نامه 033-به قثم بن عباس  نامه 034-به محمد بن ابى بكر  نامه 035-به عبدالله بن عباس  نامه 036-به عقيل  نامه 037-به معاويه  نامه 038-به مردم مصر  نامه 039-به عمروعاص  نامه 040-به يكى از كارگزاران خود  نامه 041-به يكى از كارگزارانش  نامه 042-به عمر بن ابى سلمه  نامه 043-به مصقله بن هبيره  نامه 044-به زياد بن ابيه  نامه 045-به عثمان بن حنيف  نامه 046-به يكى از فرماندهان خود  نامه 047-وصيت به حسن و حسين  نامه 048-به معاويه  نامه 049-به معاويه  نامه 050-به اميران سپاه خود  نامه 051-به ماموران ماليات  نامه 052-به فرمانداران شهرها  نامه 053-به مالك اشتر نخعى  نامه 054-به طلحه و زبير  نامه 055-به معاويه  نامه 056-به شريح بن هانى  نامه 057-به مردم كوفه  نامه 058-درباره جنگ صفين  نامه 059-به اسود بن قطبه  نامه 060-به فرماندارانى كه ارتش ...  نامه 061-به كميل بن زياد  نامه 062-به مردم مصر  نامه 063-به ابوموسى اشعرى  نامه 064-به معاويه  نامه 065-به معاويه  نامه 066-به عبدالله بن عباس  نامه 067-به قثم بن عباس  نامه 068-به سلمان فارسى  نامه 069-به حارث همدانى  نامه 070-به سهل بن حنيف  نامه 071-به منذر بن الجارود  نامه 072-به عبدالله بن عباس  نامه 073-به معاويه  نامه 074-پيمان ميان ربيعه و يمن  نامه 075-به معاويه  نامه 076-به عبدالله بن عباس  نامه 077-به عبدالله بن عباس  نامه 078-به ابوموسى اشعرى  نامه 079-به سرداران سپاه  حكمت ها  حکمت 001  حکمت 002  حکمت 003  حکمت 004  حکمت 005  حکمت 006  حکمت 007  حکمت 008  حکمت 009  حکمت 010  حکمت 011  حکمت 012  حکمت 013  حکمت 014  حکمت 015  حکمت 016  حکمت 017  حکمت 018  حکمت 019  حکمت 020  حکمت 021  حکمت 022  حکمت 023  حکمت 024  حکمت 025  حکمت 026  حکمت 027  حکمت 028  حکمت 029  حکمت 030  حکمت 031  حکمت 032  حکمت 033  حکمت 034  حکمت 035  حکمت 036  حکمت 037  حکمت 038  حکمت 039  حکمت 040  حکمت 041  حکمت 042  حکمت 043  حکمت 044  حکمت 045  حکمت 046  حکمت 047  حکمت 048  حکمت 049  حکمت 050  حکمت 051  حکمت 052  حکمت 053  حکمت 054  حکمت 055  حکمت 056  حکمت 057  حکمت 058  حکمت 059  حکمت 060  حکمت 061  حکمت 062  حکمت 063  حکمت 064  حکمت 065  حکمت 066  حکمت 067  حکمت 068  حکمت 069  حکمت 070  حکمت 071  حکمت 072  حکمت 073  حکمت 074  حکمت 075  حکمت 076  حکمت 077  حکمت 078  حکمت 079  حکمت 080  حکمت 081  حکمت 082  حکمت 083  حکمت 084  حکمت 085  حکمت 086  حکمت 087  حکمت 088  حکمت 089  حکمت 090  حکمت 091  حکمت 092  حکمت 093  حکمت 094  حکمت 095  حکمت 096  حکمت 097  حکمت 098  حکمت 099  حکمت 100  حکمت 101  حکمت 102  حکمت 103  حکمت 104  حکمت 105  حکمت 106  حکمت 107  حکمت 108  حکمت 109  حکمت 110  حکمت 111  حکمت 112  حکمت 113  حکمت 114  حکمت 115  حکمت 116  حکمت 117  حکمت 118  حکمت 119  حکمت 120  حکمت 121  حکمت 122  حکمت 123  حکمت 124  حکمت 125  حکمت 126  حکمت 127  حکمت 128  حکمت 129  حکمت 130  حکمت 131  حکمت 132  حکمت 133  حکمت 134  حکمت 135  حکمت 136  حکمت 137  حکمت 138  حکمت 139  حکمت 140  حکمت 141  حکمت 142  حکمت 143  حکمت 144  حکمت 145  حکمت 146  حکمت 147  حکمت 148  حکمت 149  حکمت 150  حکمت 151  حکمت 152  حکمت 153  حکمت 154  حکمت 155  حکمت 156  حکمت 157  حکمت 158  حکمت 159  حکمت 160  حکمت 161  حکمت 162  حکمت 163  حکمت 164  حکمت 165  حکمت 166  حکمت 167  حکمت 168  حکمت 169  حکمت 170  حکمت 171  حکمت 172  حکمت 173  حکمت 174  حکمت 175  حکمت 176  حکمت 177  حکمت 178  حکمت 179  حکمت 180  حکمت 181  حکمت 182  حکمت 183  حکمت 184  حکمت 185  حکمت 186  حکمت 187  حکمت 188  حکمت 189  حکمت 190  حکمت 191  حکمت 192  حکمت 193  حکمت 194  حکمت 195  حکمت 196  حکمت 197  حکمت 198  حکمت 199  حکمت 200  حکمت 201  حکمت 202  حکمت 203  حکمت 204  حکمت 205  حکمت 206  حکمت 207  حکمت 208  حکمت 209  حکمت 210  حکمت 211  حکمت 212  حکمت 213  حکمت 214  حکمت 215  حکمت 216  حکمت 217  حکمت 218  حکمت 219  حکمت 220  حکمت 221  حکمت 222  حکمت 223  حکمت 224  حکمت 225  حکمت 226  حکمت 227  حکمت 228  حکمت 229  حکمت 230  حکمت 231  حکمت 232  حکمت 233  حکمت 234  حکمت 235  حکمت 236  حکمت 237  حکمت 238  حکمت 239  حکمت 240  حکمت 241  حکمت 242  حکمت 243  حکمت 244  حکمت 245  حکمت 246  حکمت 247  حکمت 248  حکمت 249  حکمت 250  حکمت 251  حکمت 252  حکمت 253  حکمت 254  حکمت 255  حکمت 256  حکمت 257  حکمت 258  حکمت 259  حکمت 260  حکمت 261  حکمت 262  حکمت 263  حکمت 264  حکمت 265  حکمت 266  حکمت 267  حکمت 268  حکمت 269  حکمت 270  حکمت 271  حکمت 272  حکمت 273  حکمت 274  حکمت 275  حکمت 276  حکمت 277  حکمت 278  حکمت 279  حکمت 280  حکمت 281  حکمت 282  حکمت 283  حکمت 284  حکمت 285  حکمت 286  حکمت 287  حکمت 288  حکمت 289  حکمت 290  حکمت 291  حکمت 292  حکمت 293  حکمت 294  حکمت 295  حکمت 296  حکمت 297  حکمت 298  حکمت 299  حکمت 300  حکمت 301  حکمت 302  حکمت 303  حکمت 304  حکمت 305  حکمت 306  حکمت 307  حکمت 308  حکمت 309  حکمت 310  حکمت 311  حکمت 312  حکمت 313  حکمت 314  حکمت 315  حکمت 316  حکمت 317  حکمت 318  حکمت 319  حکمت 320  حکمت 321  حکمت 322  حکمت 323  حکمت 324  حکمت 325  حکمت 326  حکمت 327  حکمت 328  حکمت 329  حکمت 330  حکمت 331  حکمت 332  حکمت 333  حکمت 334  حکمت 335  حکمت 336  حکمت 337  حکمت 338  حکمت 339  حکمت 340  حکمت 341  حکمت 342  حکمت 343  حکمت 344  حکمت 345  حکمت 346  حکمت 347  حکمت 348  حکمت 349  حکمت 350  حکمت 351  حکمت 352  حکمت 353  حکمت 354  حکمت 355  حکمت 356  حکمت 357  حکمت 358  حکمت 359  حکمت 360  حکمت 361  حکمت 362  حکمت 363  حکمت 364  حکمت 365  حکمت 366  حکمت 367  حکمت 368  حکمت 369  حکمت 370  حکمت 371  حکمت 372  حکمت 373  حکمت 374  حکمت 375  حکمت 376  حکمت 377  حکمت 378  حکمت 379  حکمت 380  حکمت 381  حکمت 382  حکمت 383  حکمت 384  حکمت 385  حکمت 386  حکمت 387  حکمت 388  حکمت 389  حکمت 390  حکمت 391  حکمت 392  حکمت 393  حکمت 394  حکمت 395  حکمت 396  حکمت 397  حکمت 398  حکمت 399  حکمت 400  حکمت 401  حکمت 402  حکمت 403  حکمت 404  حکمت 405  حکمت 406  حکمت 407  حکمت 408  حکمت 409  حکمت 410  حکمت 411  حکمت 412  حکمت 413  حکمت 414  حکمت 415  حکمت 416  حکمت 417  حکمت 418  حکمت 419  حکمت 420  حکمت 421  حکمت 422  حکمت 423  حکمت 424  حکمت 425  حکمت 426  حکمت 427  حکمت 428  حکمت 429  حکمت 430  حکمت 431  حکمت 432  حکمت 433  حکمت 434  حکمت 435  حکمت 436  حکمت 437  حکمت 438  حکمت 439  حکمت 440  حکمت 441  حکمت 442  حکمت 443  حکمت 444  حکمت 445  حکمت 446  حکمت 447  حکمت 448  حکمت 449  حکمت 450  حکمت 451  حکمت 452  حکمت 453  حکمت 454  حکمت 455  حکمت 456  حکمت 457  حکمت 458  حکمت 459  حکمت 460  حکمت 461  حکمت 462  حکمت 463  حکمت 464  حکمت 465  حکمت 466  حکمت 467  حکمت 468  حکمت 469  حکمت 470  حکمت 471  كلمات غريب  کلمه غريب 001  کلمه غريب 002  کلمه غريب 003  کلمه غريب 004  کلمه غريب 005  کلمه غريب 006  کلمه غريب 007  کلمه غريب 008  کلمه غريب 009
/ 384