حکمت 263 - ترجمه نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه نهج البلاغه - نسخه متنی

احمد سپهرخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حکمت 263

دو دزد را كه از مال خدا دزدى كرده بودند به حضورش آوردند، يكى از آنها بنده بود از آن بيت المال و ديگرى از ساير مردم. گفت: اما حكم اين بنده اين است كه او از مال خداست و حد بر او جارى نمى شود، چه برخى از مال خدا برخى ديگر از مال او را خورده است، اما آن ديگرى بايد حد خورد و دستش را بريد.

حکمت 264

اگر پاهاى من از اين لغزشگاهها بايستد و محكم شود، اوضاع را دگرگون خواهم كرد.

حکمت 265

به يقين بدانيد كه خداوند براى بنده هر چند حيله گر و پشتكاردار و پرمكر باشد به اندازه اى كه از روزى مقرر كرده بيشتر ندهد. و همين طور ضعف و بيچارگى شخص از آنچه بايد به او برسد و مقدر گشته مانع نخواهد شد. و آنكه به امر تقدير آشناست، و به اقتضاى آن عمل مى كند، از همه مردم بهتر سود برد و آسوده تر باشد، و آنكه در اين امر مشكوك است و به اقتضاى آن عمل نمى كند، از همه گرفتارتر و بيشتر زيان مى بيند، و بسا كسى كه در ناز و نعمت است در شرف رسيدن بلاست، و بسا گرفتارى كه خداوند به اين سبب او را مشمول لطف كرده است. پس اى شنونده، بر شكرگزارى خود بيفزا، و كمتر شتاب كن، و به داده راضى باش.

حکمت 266

علم خود را به جهل تبديل نكنيد، و از دانشى كه به آخرت داريد خويشتن را به نادانى و غفلت از آن نزنيد، و يقين خود را گمان ننماييد، و چون علم حاصل كرديد به آن عمل كنيد، و چون يقين نموديد به كار دست زنيد.

/ 396