حکمت 352 - ترجمه نهج البلاغه نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ترجمه نهج البلاغه - نسخه متنی

احمد سپهرخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حکمت 352

حرفى كه از كسى تراوش كند و احتمال مى دهى كه در آن خيرى در بر داشته باشد حمل به بدى مكن.

حکمت 353

چون حاجتى نزد خدا داشتى، اول درخواست صلوات به رسول خدا كن ، سپس حاجت خود را بخواه چه خداوند كريمتر است از اين كه دو حاجت از او درخواست شود و يكى را بجا آورد، و از ديگرى امتناع ورزد.

حکمت 354

هر كس از ريختن آبروى خود مضايقه دارد، بايد دست از خصومت با مردم بردارد.

حکمت 355

از نادانى است كه قبل از حصول امكان به كارى شتاب كند و يا فرصتى دست دهد و از آن دورى گزيند.

حکمت 356

از آنچه امكان وجود آن محقق نيست مپرس كه به قدر كافى در آنچه هست تو گرفتارى دارى.

/ 396