حکمت 364 - ترجمه نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه نهج البلاغه - نسخه متنی

احمد سپهرخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حکمت 364

به جابر بن عبدالله انصارى گفته است: اى جابر، قوام دنيا بر چهار چيز است عالم باعمل، و جاهلى كه از آموختن ننگ ندارد، بخشنده كه از بخشش دريغ نكند، فقيرى كه آخرتش را به دنيايش سودا نكند. هر گاه عالم خود را باطل گذارد، جاهل در پس آموختن بر نيايد، و چون توانگر، در بخشش بخل ورزد، فقير آخرتش را با دنيا معامله خواهد كرد. اى جابر، هر كس كه نعمتهاى خدا نزدش زياد شود، احتياج مردم به او زيادتر مى شود و هر كه به اداى حقوق الهى كه بر او مقرر است قيام و اقدام كند، نعمتهايش را در معرض دوام و بقا قرار داده است. و آنكه به اداى حقوق نپردازد، عرضه زوال و نيستى قرار داده است.

حکمت 365

اى مومنان هر كه ستمى را بيند كه به آن عمل مى شود، يا منكرى كه مردم را به آن مى خوانند، و در دل آن را انكار كند او به سلامت دررفته و خود را برى ساخته است، و اگر با زبان انكار كند، پاداش يافته است و او از كسى كه انكار به دل كرده برتر است و هر كه با شمشير انكار خود را نشان دهد، تا نام خدا را بلند كند، و نام ستمكاران پست شود، اين شخص از كسانى است كه به راه راست رسيده و به طريق حق ايستاده، دلش را يقين فرا گرفته است.

حکمت 366

با بيان ديگر در همين موضوع كفر است: و از اين دسته است كسى كه به دست و زبان و دل منكرات را رد مى كند، چنين كسى صفت نيكى را به كمال رسانده است، و آنكه فقط به زبان و دل انكار دارد، نه به دست ، او به دو صفت نيكى تمسك جسته است، و يكى را واگذاشته است، او كسى است كه دو صفت از شريفترين خصال سه گانه را به كار نبسته و به يكى قناعت ورزيده است، و آنكه اساسا در پى انكار بر نيايد، از دل و دست و زبان، و مرده در ميان زندگان است. تمام اعمال نيك و جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهى از منكر چيزى به حساب نمى آيد مگر مانند تفى در درياى بى كران امر به معروف و نهى از منكر باعث نزديك شدن مرگ و تقليل روزى نمى شود . بهترين سخنى كه در اين راه مى توان به كار برد، سخن حقى است در قبال حاكم ستمگر.

حکمت 367

از ابوجحيفه نقل است كه گفت: شنيدم كه اميرمومنان مى گفت: اول جهادى كه به آن مغلوب مى گرديد، جهاد با دستها، بعد با زبانها، بعد با دلها است، كسى كه به دل كار خوب را نشناخت و كار بد را منكر نشد، دگرگون شود، بالايش پايين و پايينش بالا مى باشد.

حکمت 368

بدان كه حق سنگين است و گوارا، و باطل سبك است و دردآور.

/ 396