حکمت 423 - ترجمه نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه نهج البلاغه - نسخه متنی

احمد سپهرخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حکمت 423

رزق دو نوع است: يكى جوياى شخص است و يكى شخص آن را مى جويد، هر كه دنيا را مى جويد مرگ او را مى جويد تا از دنيا بيرونش ببرد، و هر كه آخرت را مى جويد دنيا او را مى جويد وى تمام رزق خود را از دنيا بستاند.

حکمت 424

دوستان خدا به باطن دنيا نگاه مى كنند، ساير مردم به ظاهر آن، و آنها به عاقبت آن اشتغال مى ورزند و اينان به نقد و آنچه حاضر است، از دنيا آنچه مى ترسند ايشان را بميراند، مى ميرانند، و ترك مى كنند آنچه را كه مى دانند آنها را به زودى ترك مى كند، و ديدند زياده طلبى دنيا كم يافتن است و درك اينان دنيا را از چنگ در رفتن است. اينان دشمن چيزى هستند، كه مردم به آن صلح كرده و خواهان آنند، و دوستند با آنچه مردم به آن دشمنى كرده و كنار زده اند، به واسطه ايشان كتاب خدا روشن شده، و به كتاب خدا ايشان شناخته شده اند، و كتاب خدا به وجود اينان برپاست، و ايشان به كتاب خدا برپا هستند. اميدى بالاتر از آنچه از خدا اميد دارند نمى بينند، و نه بيم دهنده اى بالاتر از آنچه از او دارند.

حکمت 425

به ياد آريد روزى كه خوشيها قطع شده و وزر و وبال باقى است.

حکمت 426

بيازماى مردم را تا دشمن شمارى.

/ 396