راه روشن جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

راه روشن - جلد 8

ملا محسن فیض کاشانی؛ مترجم: سیدمحمد صادق عارف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گوش، چشم و همه اعضايش را از او مى‏گيرد و از اين كه چيزى از اينها به او باز گردد نيز نوميد است. و اگر تنها اينها را دوست داشته باشد و همه آنها از او گرفته شود درد آن از گزيدن كژدمها و مارها براى او بسيار سنگين‏تر است چنان كه اگر در دوران زندگى آنها را از او بستانند مورد عقوبتى بزرگ واقع شده است. هنگامى كه بميرد حال او نيز به همين منوال خواهد بود، زيرا ما بيان كرديم نيرويى كه ادراك كننده آلام و لذّات است نمى‏ميرد، و عذاب او پس از مرگ سخت‏تر است، چه آدمى در زمان حيات با سرگرم كردن حواسّ خود به مجالست و گفتگو با ديگران و اميد به باز گشت آنچه از دست داده يا دست يافتن به عوض آن تسلّى و آرامش مى‏يابد، ليكن پس از مردن هيچ گونه تسلّى وجود ندارد چه اين راه بر او بسته مى‏شود و نوميدى او را فرا مى‏گيرد. بنابراين هر جامه و دستار و جز اينها را كه دوست مى‏دارد به گونه‏اى كه اگر آن را از او بستانند اندوهگين و معذّب مى‏شود، اگر در دنيا از آن سبكبار باشد در آخرت به سلامت مى‏ماند و معناى اين كه فرموده‏اند: «سبكباران نجات يافته‏اند» همين است و اگر گرانبار باشد عذاب او بزرگ خواهد بود. و همان گونه كه حال كسى كه يك دينار از او به سرقت رود بهتر از كسى است كه ده دنيا از او بدزدند حال كسى كه داراى يك درهم است نيز سبكتر از حال دارنده دو درهم است و معناى قول پيامبر (صلّى الله عليه وآله) كه: «دارنده يك درهم حسابش سبكتر از دارنده دو درهم است»، همين است. پس هر چيزى از دنيا به هنگام مرگ از خود به جاى گذارى پس از مرگ مايه حسرت و افسوس تو است. اكنون چنانچه بخواهى زياد بگذار و اگر مى‏خواهى كم، اگر زياد به جاى گذارى حسرت خود را زياد كرده‏اى و اگر كم بگذارى پشت خود را سبك ساخته‏اى. در گورهاى توانگرانى كه زندگى دنيا را بر آخرت برگزيده و بدان شاد و مطمئن شده‏اند مار و كژدم زياد است.

اينها كه گفته شد ديدگاههاى ايمان درباره مارها و كژدمها و انواع ديگر عذابهاى قبر است. ابو سعيد خدرى پسرش را كه مرده بود به خواب ديد، به او گفت: اى پسرم مرا پندى ده، پاسخ داد: در خواستهايت خدا را مخالفت مكن، گفت: اى فرزندم بيشتر گوى، پاسخ داد: اى پدر طاقت ندارى، گفت: ميان خود و خدا پيراهنى حايل مكن، گفته‏اند: سى سال پيراهن نپوشيد.

اگر بگويى: كدام يك از اين سه مقام صحيح است؟

/ 443