ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1856

گشت، و برخاست و بمكّه باز آمد، و پيغامبر (عليه السلام) اسلام برو عرضه كرد و يك ماه زمان خواست و پيغامبر (عليه السلام) او را زمان داد.

امّا عكرمه پيش از صفوان بگريخته بود و بيمن رفته و چون زن او روز بيعة النساء «1» مسلمان شد او را از پيغامبر (عليه السلام) زينهار خواست، و زينهار دادش، و زنش بيمن رفت و او را باز آورد. و چون باز آمدند پيغامبر (عليه السلام) بمدينه رفته بود، و بر عقب او بمدينه رفت بعد از دو ماه، و مسلمان شد. و مر اين صفوان را زنى بود پير و مهتر زاده بود نام او فاخته و دختر وليد بن مغيره بود، و او نيز روز بيعة النساء مسلمان شد.

امّا اين چهار زن كه ايشان را كشتن فرموده بود. يكى هند بود و او روز بيعة النساء بود مسلمان شد. و ديگر ساره بود كه آن نامه بمكّه خواست برد و او را دريافتند و بكشتند. و آن دو كنيزك رود زن بودند و هر دو بگريختند و ايشان را اندر نيافتند. «2»

و بر ان سر كوه صفا خلقان همى آمدند، و بيعت همى كردند، و مسلمان همى گشتند، و دست بر دست امير المؤمنين عمر رضى اللَّه عنه همى زدند، و باز مى‏گشتند، و پيغامبر (عليه السلام) دست مبارك خويش با دست عمر يكى كرده بود و آن مردمان مكّه بجملگى مسلمان شدند چنان كه هيچ كافر اندر مكّه بنماند.

بيعة النساء

پس روز چهارم بيعة النساء «3» بود و زنان مكّه جمله بيامدند و مسلمان شدند و بيعت كردند.

_______________

(1، 3) بيعت النساء، نيز در بعضى موارد.

(2) و «قريبة» قتلت يومئذ، و «فرتنا» عاشت الى خلافة عثمان. (تاريخ طبرى)

/ 364