ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1860

خداى عزّ و جلّ‏ام سوى شما راست گر كننده آن را كه از پيش من «1» از تورية، و بشارت دهنده برسولى كه بيايد «2» از پس من نام او احمد و چون آمد بديشان بپيدائيها گفتند: اينست جادوى هويدا

7- و كى ستم كارتر از آنك فرا بافد «3» بر خداى عزّ و جلّ دروغ و او را همى خوانند سوى اسلام؟ «4» و خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد گروه ستم كاران را

8- و مى‏خواهند كه فرو نشانند نور خداى را بدهنهاى ايشان، و خداى عزّ و جلّ تمام كننده است نور او را و اگر دشخوار دارند كافران «5»

9- اوست آنك بفرستاد پيغامبر او را براه راست و دين راست و درست تا پيدا كند بر دين همه و اگر دشخوار دارند مشركان «6»

10- اى آن كسها كه بگرويديد راه نمايم «7» شما را بر بازرگانى كه رهاند شما را از عذابى دردناك؟

11- مى‏گرويد «8» بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او و جهاد مى‏كنيد «9» اندر راه خداى عزّ و جلّ بخواستهاى شما و تنهاى شما آنتان بهتر شما را اگر هستيد و مى‏دانيد

12- بيامرزد شما را گناهان شما، و اندر آرد شما را ببهشتهااى كه مى‏رود از زير آن جويها، و جايگاههاى پاك خوش اندر بهشتهاى‏

_______________

(1) خدايم سوى شما، راست دارنده. مر آن را كه پيش از من بودست. (صو)

(2) و مژده دهنده به پيغامبرى كه آيد. (صو)

(3) و كيست شوخ‏تر و بى‏ادب‏تر از آن كس كه ببافد. (صو)

(4) مسلمانى. (صو)

(5) همى خواهند تا فرو نشانند روشنايى دين خداى بدهانهاى خويش، و خداى تمام كند روشنايى خويش و اگر چه دشوار دارند كافران. (صو)

(6) تا غالب گرداند آن را بر دينهاى همه، و گر چه ناخوش دارند انبازگيران. (صو)

(7) بگرويده‏ايد بدل و بزبان جير راه نمونى كنم. (صو)

(8) بگرويد. (صو)

(9) وى و كارزار كنيد. (صو)

/ 364