ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1861

هميشگى. «1» آنست رستگارى بزرگ‏

13- و ديگرى كه مى دوست داريد آن را: يارى از خداى عزّ و جلّ و فتحى نزديك، و بشارت ده مؤمنان را «2»

14- اى آن كسها كه بگرويدند باشيد ياران خداى عزّ و جلّ چنان كه گفت عيسى پسر مريم گازران را: كيست يارى ده من سوى خداى عزّ و جلّ؟ گفتند گازران: «3» مايم يارى دهنده تو سوى خداى عزّ و جلّ «4» بگرويدند گروهى از فرزندان يعقوب و كافر شدند گروهى، قوّت كرديم «5» آن كسها را كه بگرويدند بر دشمنان ايشان، و برگرديدند آشكارا «6»

ترجمة سورة الصف‏

و اين سوره بمدينه «7» فرو آمده است اندر كارزار كردن با كافران و كشتن ايشان مگر آنك بگويند: لا اله الّا اللَّه محمّد رسول اللَّه.

و چون اين بگفتند شمشير ازيشان «8» برخاست و از جمله مسلمانان گشتند.

پس لختى قصّه موسى بن عمران آيد. و اين قصّه موسى اندرين «9» بچند جايگاه گفته آمدست.

_______________

(1) و جايهاى باشيدن خوش اندر بوستانهاى درنگى. (صو)

(2) و ديگرى كه دوست داريد آن را يارى دادن از خداى و گشايشى نزديك- يعنى فتح مكه- و مژده ده گرويدگان را. (صو)- [به قراءت «تحبونها»]

(3) ياران خاصه وى. (صو) الحواريون.

(4) يارى دهندگان خداى. (صو)

(5) نيرومند كرديم يعنى يارى كرديم. (صو)

(6) غلبه كنندگان يعنى آيندگان. (صو)

(7) و اين سورة الصف مدنى است و بمدينه. (صو)

(8) از آن كس. (صو)

(9) بدين كتاب. (صو)، و ظاهرا كلمه «كتاب» در متن سقط شده.

/ 364