ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1865

تا پيش شما احوال بگويد كه خود چون بوده است در پيش چشم موسى. «1»

پس قارون كس فرستاد و موسى (عليه السلام) را بخواند، و موسى ندانست كه او را از بهر چه همى خواند. و چون گفتند كه: بنى اسرايل جمله آنجايگاه حاضراند، با خود گفت كه، مگر قارون توبت كرده است، و با خداى عزّ و جلّ بازگرديده است و قارون بفرستاد و آن زنگ را بخواند، و آنجايگاه اندر خانه‏اى بنشاند.

و چون موسى (عليه السلام) برسيد و پيش ايشان بنشست. قارون گفت:

يا موسى، تو همى دعوى كنى كه من پيغامبر خدايم، و فلان زن كه معروف است و همه كس او را شناسد، مى‏گويد، كه فلان محلّه تو مرا بگرفتى، و بخانه‏اى اندر كشيدى، و با من دست درازى كردى. «2» و مر آن زن را گفت بيرون آى و پيش اين مردمان بگوى كه موسى با تو چه كرد.

آن زن بيرون آمد و بر سر آن خلايق بيستاد، و گفت: اى مردمان بدانيد كه قارون مرا بخواند، و خواسته بسيار بداد، و گفت كه مى‏بايد كه چون من ترا بخوانم پيش مردمان، بگو اى كه موسى بفلان جاى مرا بگرفت، و با من دست درازى كرد. و خداى عزّ و جلّ اين سخن بر زبان آن زن براند. و آن خلقان همه متحيّر شدند. و موسى تافته شد، و برخاست و از آنجايگاه بيرون آمد و گفت: يا ربّ تو خود بهتر دانى كه با قارون چه بايد كردن.

پس خداى عزّ و جلّ وحى فرستاد سوى موسى كه زمين را در فرمان‏

_______________

(1) و از موسى گله كند و ميگويد كه مرا بخانه اندر كشيد و با من بى‏سامانى كرد.

اگر خواهيد اين زن را بخوانم تا پيش چشم بر روى موسى اندر بگويد. (صو)

(2) فلانه زن، از فلان محله زنيست معروف، ميگويد تو بفلان جاى دست اندر من زدى و با من بى‏سامانى كردى. (صو)

/ 364