ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1870

سورة الجمعة مدينة و هى احدى و عشر آية

[ترجمه‏]

بنام خداى بخشاينده مهربان «1»

1- تسبيح كنند «2» خداى را آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است، پادشاه پاك بى‏همتاى با حكمت «3»

2- اوست آنك بفرستاد اندر اميّان «4» پيغامبرى از ايشان و مى‏خواند برايشان آيتهاى او و پاكيزه كند ايشان را، و اندر آموزد ايشان را كتاب و حكمت، و اگر بودند از پيش اندر گم شدگى هويدا.

3- و ديگران از ايشان چون نه اندر رسيدند «5» بديشان و اوست بى‏همتا و با حكمت‏

4- آنست فضل خداى «6» بدهد آن را كه خواهد و خداى عزّ و جلّ خداوند فضل بزرگ است‏

5- داستان آن كسها كه برداشتند تورية پس نه برداشتند آن «7» چون داستان خرست كه مى‏بردارد كتابها، بدست داستان گروهى آن كسها كه بدروغ داشتند بآيتهاى «8» خداى و خداى عزّ و جلّ نه راه‏

_______________

(1) بنام آن خدايى كه ايمان اندر دل مؤمنان دوست گردانيد، مهربانى كه كفر دشمن گرداند و دل از كفر بزدايد، بخشاينده كه خود كند و خود ستاند. (صو)

(2) پاك و يكى گويند مر. (صو)

(3) پادشاى همه خلق، و بى‏عيب، عزيزى كه جز وى نباشد، صواب كار كه بر وى خطا نرود. (صو)

(4) نانبيسندگان، يعنى مكيان. (صو)

(5) اندر نرسيده‏اند. (صو)

(6) اين افزونى خداى است. (صو)

(7) بر نهادند ايشان را يعنى بدادند توريت باز برنداشتند آن را. (صو)

(8) حجتهاى. (صو)

/ 364