ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1871

نمايد گروه ستم‏كاران را

6- بگوى: اى، آن كسها كه جهود شديد اگر پنداشتيد كه شما دوستانيد خداى را از فرود مردمان تمنّى «1» كنيد مرگ اگر هستيد راست گويان‏

7- و نه تمنّى كنند آن هرگز بدانچه «2» پيش كرد دستهاى ايشان، و خداى عزّ و جلّ داناست بستمكاران «3»

8- بگوى كه: مرگى آنك مى‏گريزيد از آن آنك اندر رسنده است شما را «4» پس بازگردانندتان سوى داناى پنهان و آشكارا، پيدا كند شما را بدانچه بوديد و مى‏كرديد

9- اى آنك بگرويديد چون بانگ كنند نماز را از روز آدينه برويد سوى نماز و ياد كرد خداى و بگذاريد خريد و فروخت، كه آن تان «5» بهتر شما را اگر هستيد و مى‏دانيد

10- و چون گزارده باشيد «6» نماز پس بپراكنيد اندر زمين و بجوئيد از فضل «7» خداى عزّ و جلّ و ياد كنيد خداى را بسيار مگر شما برهيد «8»

11- و چون بديدند بازرگانى يا بازى بروند سوى آن و بگذارند ترا ايستاده. «9» بگوى: آنچه نزديك خداى است بهتر است از بازى و از بازرگانى و خداى عزّ و جلّ بهتر «10» روزى دهندگان است‏

_______________

(1) آرزو. (صو)

(2) و نكنند آرزو هرگز بدانچه. (صو)

(3) به بيدادگران.

(صو)

(4) بگوى: از مرگ كه همى بگريزيد از وى وى برسد بشما. (صو)

(5) اى آن كسها كه بگرويده‏ايد چون بخوانند سوى نماز از روز آدينه بشتابيد سوى ياد خداى- يعنى خطبه و نماز- و دست بازداريد خريد و فروخت را، آنتان.

(صو)

(6) گزارده شود. (صو)

(7) و بجوئيد افزونى كسب و تجارت. (صو)

(8) برهيد از عذاب و برسيد بمراد. (صو)

(9) و چون به‏بينند بازرگانى يا بازى پيدا كنند سوى وى و دست بازدارند ترا استاده. (صو)

(10) بهترين. (صو)

/ 364