ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1875

سوى مدّتى نزديك صدقه دهم و باشم «1» از نيكان!

11- و نه باز دارد خداى عزّ و جلّ هيچ تنى را چون بيايد مدّت آن، «2» و خداى عزّ و جلّ آگاهست بدانچه همى كنيد

ترجمة سورة المنافقون «3»

و اين سورة المنافقون بمكّه فرو آمده است اندر كار عبد اللَّه بن ابىّ سلول و آن وقت كه پيغامبر (عليه السلام) بدان غزو بنى المصطلق بيرون رفته بود.

و اين مردمانى بودند از عرب و بر سر آبى فرو آمده بودند كه آن را مرتسم «4» خواندند و اين غزو را غزو مرتسم گويند، و نيز غزو بنى المصطلق خوانند. و اين سورة المنافقون بدين غزو فرو آمده است.

و چون خبر بپيغامبر (عليه السلام) آوردند كه بر سر آب مرتسم خلقى از عرب فرو «5» آمده‏اند، و همى خواهند كه بمدينه آيند، و در مدينه اوفتند و غارت كنند، و مردى بر ايشان مهتر است نام او الحارث بن ابى سوار. «6»

پس پيغامبر (عليه السلام) سپاهى را گرد كرد و بدين بنى المصطلق برفت و با ايشان بحرب اندر پيوست، و خلقى را از ايشان بكشت، و باقى جمله بهزيمت برفتند و زن و فرزند و خواستها جمله رها كردند و برفتند. و پيغامبر (عليه السلام) آن غنيمت بر ياران قسمت كرد، و هفت روز آنجايگاه‏

_______________

(1) يا خداوند من چرا زمان ندادى مرا تا زمانه نزديك تا صدقه دادمى و بودمى.

(صو)

(2) و زمان ندهد خداى تنى را چون بيايد زمانه وى. (صو)

(3) ترجمة المنافقون. (صو)

(4) مرتسم. (صو)- حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع، من ناحية قديد الى الساحل. (السيرة النبوية)، و مرتسم اشتباهى است واضح.

(5) گرد. (صو)

(6) الحارث بن ابى ضرار. (السيرة النبوية)

/ 364