ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1884

چند يك شبانگاه يا يك چاشتگاه، چنان كه گفت: لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها: 46 «1» و علم برخاستن رستخيز بكس نداد و لكن علامتها پيدا كرد.

و يك علامت آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت كه: من اين جهان بشش روز بيافريدم. و اين شش روز شش هزار سال باشد بسالهاى اين جهان، و هم چنان كه بآفريدن شش روز بود بداشتن شش روز باشد، و هفتم روز جهان بسر آيد.

و پيغامبر (عليه السلام) گفت كه: چون من در اين جهان آمدم شش هزار سال گذشته بود و به هفتم بسيار نمانده بود، گفت: ميان من و ميان امّتان من و ميان رستخيز پيش از ان نماندست كه نماز ديگر تا نماز شام.

و يكى از ياران پيغامبر (عليه السلام) پيش او آمد و گفت: يا رسول اللَّه من دوش خوابى ديدم كه ميان مرغزارى اندر بودم، و منبرى نهاده بود، و آن منبر را هفت پايه بود، و تو و آدم بر ان پايه هفتم ايستاده بودى.

پيغامبر (عليه السلام) گفت كه: مرغزار اين جهان است و آن كه مرا ديدى بران پايه هفتم اين هفت روز است كه جهان بر من و بر امّتان من بسر آيد، و رستخيز بر امّتان من برخيزد. و اين از آن علامتها است كه پيغامبر (عليه السلام) گفت و آن علامتها ديگر خود بگفته آمده است.

امّا رستخيز آمدنى است بى‏شك، چنان كه گفت: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ: 9 «2» گفت: آن روز قيامت كه شما را گرد كنند آن روز با غبن باشد، و غبن آن باشد كه اندر آن روز كه بدين جهان با يكى خصمى همى كنى و روز قيامت نيكيهاى تو او را همى دهند، و بديهاى او بر گردن تو همى نهند، و غبن نباشد ازين بيشتر.

باز گشتيم بقرآن. و السّلم.

_______________

(1) النازعات 46

(2) التغابن 9

/ 364