ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1886

كند بر خداى عزّ و جلّ او بسنده است او را، كه خداى عزّ و جلّ رساننده است كار او را، «1» و بدرستى كه كرد خداى عزّ و جلّ هر چيزى را اندازه‏اى.

4- و آن زنان كه نوميد شده باشند از حيض از زنان شما اگر شكّ كنيد عدّت ايشانراست سه ماه‏گان و آن زنان كه نه حايض شوند، و آن زنان كه بار دارند مدّت ايشان تا بنهند بار ايشان، «2» و هر كى بترسد از خداى كند او را از كار او آسانى.

5- آنست «3» فرمان خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد آن سوى شما، و هر كى بترسد از خداى كفّارت كند از او گناهان او و بزرگ دهد «4» او را مزدى.

6- جاى دهيد ايشان را از آنجا كه نشست‏گاه شماست از جاى شما، «5» و مه رنجه نماييد ايشان را تا تنگ كنيد برايشان، و اگر باشند خداوندان بار هزينه كنيد برايشان تا بنهند بار ايشان، و چون شير دهند شما را بدهيد ايشان را مزدهاى ايشان، و عادت كنيد ميان شما «6» بنيكوى، و اگر دشخوارى كنيد با يك ديگر شير دهد او را ديگرى «7»

7- هزينه كند خداوند فراخى از فراخى او، و آن كى براندازه باشد

_______________

(1) برساند بجايگاه كار خويش. (صو)

(2) و آن زنان كه نوميد گشته باشند از نماز بريدن- يعنى حيض- از زنان شما اگر بگمان شويد عدت ايشان سه ماه باشد و آن زنان كه نرسيده باشند يعنى بحيض، و زنان با بار گذشتن عدت ايشان آن باشد كه بنهند بارهاى خويش را. (صو)

(3) اينست (صو)

(4) بپوشاند از وى بديهاى و را و بزرگ گرداند مر. (صو)

(5) توانايى. (صو) من وجدكم.

[و ظاهرا ترجمه متن نارساست.]

(6) و مشورت كنيد وراى زنيد ميان يكديگر.

(صو) و اتمروا بينكم. [ترجمه متن نارساست‏]

(7) دشخوار كارى كنيد با يكديگر، شير دهد او را زنى ديگر. (صو)

/ 364