ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1887

بر او «1» روزى او هزينه كند از آنچه داد او را خداى عزّ و جلّ، نه مكلّف كند خداى تنى را مگر آنچه داد او را، كند خداى پس تنگى آسانى «2»

8- و چند از ديهى كه نافرمان شدند «3» از فرمان خداوند ايشان و پيغامبران او حساب كرديم يا ايشان حساب كردنى سخت و عذاب كرديم ايشان را عذابى منكر «4»

9- بچشند و بال كار ايشان، و بود سرانجام كار ايشان زيانى «5»

10- بر ساخت «6» خداى عزّ و جلّ ايشان را عذابى سخت، بترسيد از خداى عزّ و جلّ خداوندان خردها، اى آن كسها كه بگرويدند، بدرستى كه فرو فرستاد خداى عزّ و جلّ سوى شما ياد كردنى «7»

11- پيغامبرى كه مى‏خواند بر شما آيتهاى خداى بپيداايها «8» تا بيرون آرد آن كسها را كه بگرويدند و كردند نيكيها از تاريكيها سوى روشنايى، و آنك بگرود بخداى عزّ و جلّ و كند نيكى اندر آرد او را اندر بهشتها كه همى رود از زير آن جويها جاودانه اندر آنجا هميشه، بدرستى كه نيكو كرد خداى او را روزى.

12- خداى عزّ و جلّ آنك بيافريد هفت آسمان و از زمين هم چنان، فرود آيد فرمان ميان ايشان تا بدانيد كه خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى تواناست، و كه خداى عزّ و جلّ تواناست كه اندر گزينست «9»

_______________

(1) و هر كرا تنگ گردانند بر وى. (صو)

(2) زود بكند خداى سپس تنگى فراخى. (صو)

(3) كه بيرون رفت. (صو)

(4) شمار كرديم با وى شمارى سخت و عذاب كرديمش عذابى سخت. (صو)

(5) بچشند عقوبت كار خويش و بود سرانجام كار وى زيان‏كارى. (صو)

(6) آماده كرد. (صو)

(7) ياد كردى. (صو)

(8) پيدا كرده. (صو)

(9) تمام دانستست بهر چيزى دانشى. (صو) [در متن ظاهرا «اندر گرفتست»] و ان اللَّه قد احاط بكل شى‏ء علما

/ 364