ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1736

نگاه كردند هرمزد بود پسر نوشروان. و بفرمود تا اسب او را گوش و دنباله ببريدند، و هرمزد را يك سال محبوس گردانيد، و پيش خويشتن نگذاشت. و ازين جنس بسيار است، و اندر سير «1» ملوك بگفته آمدست.

و اين قصّه مولود پيغامبر (عليه السلام) و حديث نوشروان و ملوك عجم گفته آمدست بجايگاه خويش. «2»

و پيش از آن كه مبعث پيغامبر (عليه السلام) بود مردمان يمن را علامتها پيدا همى آمد كه پيغامبر (عليه السلام) بيرون خواهد آمدن، و چون مبعث پيغامبر (عليه السلام) بود رسولان را بهر طرفى فرستاد، و هم چنان علامتها پيدا همى آمد. و اين بگفته آمدست. «3»

پس مردمان يمن همه اسلام آوردند و گفتند كه: اين دين حقّ است، و همه مسلمان شدند بى‏آنكه پيغامبر (عليه السلام) هيچ كس را بديشان فرستاده بود تا ايشان را دعوت كرد. و رسولى بيرون كردند و پيش پيغامبر (عليه السلام) فرستادند، و گفتند كه: ما را كسى بفرست تا فرايض و سنّت بما آموزاند. «4»

پس پيغامبر (عليه السلام) معاذ جبل را سوى ايشان فرستاد، و از پس او يك يك و دو دو مى‏فرستاد، و آن مردمان همه مسلمان شدند، و كار پيغامبر (عليه السلام) قوى گشت، و غزوها و فتوحها بسيار گشت، و آن كافران اغلب بدست او هلاك شدند. و اين قصّه‏ها هر يك بجاى خويش بگفته آمدست.

پس چون وقت وفات پيغامبر (عليه السلام) اندر آمد اسود الكذّاب برخاست و دعوى پيغامبرى كرد. و مردمان يمن او را بكشتند، و پيغامبر (عليه السلام) اندران بيمارى بر ايشان دعا كرد. و اين قصّه اندر سورة محمّد بگفته آمدست.

_______________

(1) سيرتهاى. (صو)

(2، 3) مجلد دوم ص 342

(4) بياموزد. (صو)

/ 364