ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1889

مردمان او را گفتند كه: يا امير المؤمنين چرا پسر خويش را عبد اللَّه بولىّ عهد خويش نكنى «1» كه او اين كار را شايسته است. عمر رضى اللَّه عنه گفت كه: پسر من كه زن خويش را طلاق ندانست دادن «2» خليفتى و كار مسلمانى را كى شايد؟

و سبب اين چنان بود كه عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما زن خويش را طلاق داد در حال حيض، و چنين گويند پيغامبر (عليه السلام) را ازين آگاه «3» شد و او را بخواند و گفت: راجعها، ثمّ طلّقها بطلاق السنّة. گفت كه:

باز خانه بر زن را، و اگر خواهى طلاق دهى طلاق سنّت ده، چنان كه ياد «4» كرديم.

وجوه الطلاق «5»

و محمّد بن جرير گويد كه طلاق دادن زنان بر ده وجه است: «6» يكى از آن طلاق عدّت است. و دوم طلاق سنّت است. و سه ديگر طلاق زنى است كه مرد با او گرد نيامده باشد. و چهارم زنى است كه بار دارد. و پنجم طلاق حايض است. و ششم طلاق زن پير است. «7» و هفتم طلاق غايب است. و هشتم طلاق خلع است. و نهم طلاق خيار است. و دهم طلاق ملاعنه است، و نيز طلاق مبارات است.

ازين ده‏گونه طلاق، سه آنست كه برنيفتد مگر كه بزبان بگويد «8»

_______________

(1) با ولى عهد نكنى. (صو)

(2) عمر را رضى اللَّه عنه ازين حديث اندوه آمد.

گفت پسر من آنست كه زن خويش را طلاق نتوانست دادن. (صو)

(3) پيغامبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ازين آگاه. (صو)

(4) بر آن گونه كه وصف مطلقات. (صو)

(5) وجوه طلاق. (صو)

(6) زنان را بر ده روى است. (صو)

(7) گنده پيرست. (صو)

(8) كه طلاق بر نه افتد مگر بزنان بگويند. (صو)

/ 364