ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1892

آيت خاصّه آن مردان را است «1» كه اندر آخر زمان بيرون آيند، و آن مائيم كه بما پيغامبر نيامده است «2» مگر اين قرآن كه ششصد سال «3» باز بر پيغامبر (عليه السلام) فرو آمد، و ما اين را همى خوانيم و بدان كار همى كنيم، و نيز بر پيغامبر ما محمّد رسول اللَّه كه از مدت شش صد سال باز كه او را حق تعالى پيغامبرى داد و وحى بدو فرستاد، و گروهى كه بروزگار او بودند و معجزتهاى او مى‏ديدند و جبريل (عليه السلام) روز بروز مى‏آمد و وحى مى‏آورد و ايشان بدبختان و كوردلان بودند و بدو ايمان نمى‏آوردند، و او را ساحر و جادو مى‏خواندند، و او را و ياران او را مى‏رنجانيدند، و معذّب مى‏داشتند، و ما بعد از چندين مدّت كه گذشت و او را ناديده و معجزتهاى او ناديده ايمان همى آوريم، و بقرآن كه حق تعالى بدو فرستاد و معجزتهاى او جمله ايمان همى آوريم، و او را دوست همى داريم، و از جان و روان خود او را عزيزتر و دوست [تر] داريم، تا ما را ببهشت اوميدوار كند، و اين همه كار كردن است بدين كتاب كه بفرستاد، و ما دست بدين سياهى كه بر سپيدى نبشته است اندر زده‏ايم و خداى عزّ و جلّ ثواب آن بدان جهان يكى ده باز دهد، و از ده هفصد باز دهد، و اضعاف مضاعف كند.

و اوّل اين سورة اندر كار طلاق زنان فرو آمده است و آخر اندر كار ستايش مؤمنان و نكوهش كافران و منافقان چنان كه ياد كرده آمدست.

و السّلم.

_______________

(1) بخاصه آن مردمان راست (صو)

(2) نيامد و هيچ كتاب از آسمان نيامد.

(صو)

(3) كه از چهار صد سال باز. (صو) [ظاهرا كاتب، تاريخ كتابت نسخه را در نظر گرفته است‏]

/ 364