ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1900

مرتدّ گشت، و ام حبيبه ازو باز ماند و عبد اللَّه جحش خود آن جايگاه بمرد. و پس پيغامبر (عليه السلام) نامه نوشت سوى ملك حبشه، و گفت:

فلان زن قرابت من است، و اكنون آن جايگاه بمانده است، بايد كه تو او را از بهر من بزنى خواهى و پيش من فرستى. ملك حبشه او را از بهر پيغامبر (عليه السلام) بزنى خواست بچهار صد دينار كابين، و آن چهار صد دينار زر بركشيد و او را داد از مال خويش، و بفرمود مر كسهاى خويش را و كنيزكان را تا هر كى او را چيزى بدادند، و ام حبيبه را غنى كردند از بس خواسته كه او را دادند، و او را با آن خواسته فراوان با اين رسول كه نامه آورده بود- نام او الحارث بن عقيل- «1» پيش پيغامبر (عليه السلام) فرستاد.

و پس از آن چون فتح مكّه «2» بود و غنيمتها آورده بودند و قسمت همى كردند، و صفيّه بنت سلام بن هشام «3» را بياوردند، و او زن كنانة بن الحقيق بود. «4» و مر كنانه را بخيبر بكشتند، و صفيّه را بياوردند، و با غنيمتها قسمت همى كردند، و پيغامبر (عليه السلام) او را بنصيب خويش برداشت و بزنى كرد.

و از پس آن ميمونه بنت الحارث را بزنى كرد. «5»

_______________

(1) الحارث بن عقيل. (صو)- عمرو بن امية الضمرى. (السيرة النبوية)

(2) اشتباه كاتب است و بايد فتح خيبر باشد چنان كه در دو سطر بعد اشاره شده.

(3) صفية، بنت حيى بن اخطب. (تاريخ الامم و الملوك- الطبقات- السيرة)

(4) و كانت صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظى، ثم فارقها، فتزوجها كناية بن الربيع بن ابى الحقيق. (الطبقات)

(5) و ميمونه از پيش زن عبيد بن عمير بود از بنى ثقيف، و از پس آن زن زهير بن عبد العزى بود، و او را عباس بن عبد المطلب پيغامبر (عليه السلام) داد بدان وقت كه پيغامبر بمكه رفته بود بعمرة القضا. (صو) [و گويا اين عبارت از قلم كاتب متن اوفتاده است‏]. كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى تزوج ميمونة فى الجاهلية، ثم فارقها. فخلف عليها ابو رهم بن عبد العزى ... (الطبقات)

/ 364