ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1903

و پنجم زنى بود نام او ليلى بنت الخطيم از بنى الخزرج، و پدرش مردى بود از بزرگان عرب و او را مبارى الريح «1» گفتندى. و پيغامبر (عليه السلام) اندر بر آفتابى نشسته بود، و اين ليلى بيامد، و دست دوگانه بر كتف او انداخت، «2» و گفت كه: بايد كه مرا زن كنى تا من بروم و بقبيله خويش فخر آورم. پيغامبر (عليه السلام) گفت كه: كردم. و اين زن باز قبيله رفت، و گفت كه: من زن پيغامبرم. و فخر همى آورد. و مردمان او را گفتند كه: او ترا زن نكند كه پيرى و او زنان جوان نيكو روى دوست دارد. پس اين ليلى باز آمد و گفت كه: بايد كه مرا دست باز دارى. و پيغامبر (عليه السلام) او را طلاق داد.

اكنون اگر اين خبر درست است پيغامبر (عليه السلام) اندر همه عمر خويش بيست زن را بزنى كرده بود. ازين جمله پنج آن بود كه ايشان را بخواست و آن گه پشيمان شد و بخانه نياوردشان:

يكى امّهانى «3» بود دختر ابو طالب، خواست كه او را زن كند، و چون نگاه كرد پير بود و آن گاه زن نكردش.

و ديگر سنا بنت العامريه «4» بود، و او را «5» پسرى بود، پيغامبر (عليه السلام) او را از آن پسر بخواست. پسرش گفت كه: تا از مادر بپرسم.

پس پيغامبر (عليه السلام) را گفتند كه: او زنى پير است. پس او را نخواست و رها كرد.

و ديگر سامه بنت مقيل بود، و او را بغنيمت آورده بودند، و

_______________

(1) ليلى بنت الخطيم ... فقالت: انا ابنة مطعم الطير و مبارى الريح. (الطبقات)

(2) و دست بر كتف پيغامبر نهاد. (صو)

(3) ام هانى، و موضوع با متون تاريخى مطابق نيست. (رجوع شود به طبقات)

(4) ضباعة بنت عامر. (الطبقات الكبير)

(5) سنا بنت العامريه بود و آن زن را. (صو)

/ 364