ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1908

6- و آن كسها كه كافر شدند بخداى ايشان راست عذاب دوزخ و بدست آن جايگاه «1».

7- چون در اوفتند اندران جا بنيوشند آن را نالش و گريستنى بآواز و آن مى‏خروشد «2»

8- و مى‏خواهد كه جدا شود «3» از خشم، هر گه كه او كنند اندر آنجا گروهى پرسندشان خازنان آن كه: نه آمد بشما بيم كننده؟

9- گويند آرى بدرستى كه آمد بما بيم كننده‏اى و بدروغ داشتيم ما و گفتيم كه: نفرستاد خداى هيچ چيز، كه شما مگر اندر گم‏شدگى بزرگ‏ايد «4»

10- و گفتند: اگر بوديمى و مى‏شنوديمى يا خرد داشتيمى نه بوديمى اندر خداوندان «5» دوزخ‏

11- مقرّ شدند بگناهان خود ايشان سوختن باد خداوندان دوزخ را! «6»

12- آن كسها كه مى‏ترسند از خداى ايشان بنهانى «7» ايشانراست آمرزشى و مزدى بزرگ.

13- و بنهان كنيد گفتار شما يا آشكارا كنيد بدان «8» كه او داناست بخداوندان دلها

14- آيا نداند آنك آفريد و اوست نيكوكار و آگاه؟ «9»

_______________

(1) بخداوند خويش عذاب دوزخست و بد جاى بازگشتن است. (صو)

(2) چون اندر افكنند ايشان را اندر آنجا بشنوند مر او را دميدنى و وى همى جوشد. (صو)

(3) خواهد كه گشاده شود. (صو)

(4) چيزى، نيستيد شما مگر اندر گم بودگى بزرگ. (صو)

(5) اگر ما بشنيديمى يا دريافتيمى نبوديمى اندر باشندگان.

(صو)

(6) مقر آمدند بگناهان خويش دورى و هلاك باد مر باشندگان دوزخ را! (صو)

(7) به پنهان. (صو)

(8) ورا. (صو)

(9) چرا نداند آن را كه بيافريد؟ و وى است بيننده راز بندگان آگاه از كار بندگان. (صو)

/ 364