ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1738

امّا سجاحة الثعلبيّه زنى بود بزبان فصيح، و از يمن بيامد و دعوى پيغامبرى خواست كردن، و كارش برنيامد و بگريخت، و باز يمن شد.

و در روزگار امير المؤمنين ابو بكر اين مردمان كه همى دعوى پيغامبرى كردند همه كشته شدند، و ديگران ضعيف گشتند، و پيغامبر (عليه السلام) ازين جهان بيرون شده بود، و مهاجر و انصار با امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه بيعت كردند، پس جهودى از جهودان خيبر امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه را زهر داد.

و اين قصّه زهر دادن پيغامبر (عليه السلام) و آن ابو بكر رضى اللَّه عنه در سوره عنكبوت بگفته آمده است.

پس امير المؤمنين ابو بكر مر امير المؤمنين عمر را رضى اللَّه عنهما خليفت كرد، و همچنين مهاجر و انصار با او بيعت كردند، پس ابو لؤلؤه او را بكشت.

پس بشورى او كندند ميان على و عثمان و زبير و عبد الرحمن بن عوف. پس ايشان مشورت كردند و امير المؤمنين عثمان رضى اللَّه عنه را خليفت كردند، پس آن گاه غوغا كردند و بغوغا اندر عثمان را بكشتند.

پس با امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه بيعت كردند، و معاويه با او بيعت نكرد و حربها افتاد ميان ايشان چون حرب جمل، و طلحه و زبير رضى اللَّه عنهما هر دو اندرين حرب كشته شدند، و چون حرب صفّين كه چندان خلقان گرد آمده بودند و قتلها بسيار اوفتاد اندر آن حرب، و پس حكمين كردند و بدان بازگشتند، و اندر آخر عبد الرّحمن بن ملجم را بكشتند. «1»

_______________

(1) و آخر عبد الرحمن بن ملجم را بكشتند. (صو). ظاهرا عبارتى از هر دو نسخه سقط شده است.

/ 364