ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1910

22- آيا آنك مى‏رود سرنگون بر روى او «1» راه يافته‏تر؟ يا آنك مى‏رود راست بر راه راست؟

23- بگو كه: اوست آنك بيافريد شما را و كرد شما را گوش و چشمها و دلها، اندكى‏اند آنك مى شكر كنيد «2»

24- بگو كه: اوست آنك بيافريد شما را اندر زمين و سوى او حشر كنندتان «3»

25- و مى‏گويند: كى بود اين وعده اگر هستيد راست گويان؟

26- بگوى كه: هست دانش همه نزديك خداى عزّ و جلّ، و كه منم بيم كننده‏اى هويدا

27- چون بديدند آن نزديك «4» برگردد رويهاى آن كسها كه كافر شدند، و گويند: «5» اينست آنك بوديد بدان و مى‏دعوى كرديد «6»

28- بگوى: ديديد «7» اگر هلاك كند مر خداى عزّ و جلّ و آنك با من است يا ببخشايد ما را، كه زنهار دهد كافران را از عذاب دردناك؟

29- بگوى: اوست خداى بخشاينده بگرويديم بدو، و بر او توكّل كرديم، مى‏بدانيد آنك او اندر گم شدگى است هويدا «8»

30- بگو: آيا ديديد اگر برگردد آب شما فرو شده، كى آرد شما را بآبى خوش؟ «9»

_______________

(1) هرگز آن كسى كه همى رود نگونسار افتاده بر روى خويش. (صو)

(2) شنوايى و بينايى و دلها، اندك همى سپاس داريد. (صو)

(3) گرد آرند شما را. (صو)

(4) چون بديدند نزديك عذاب را. (صو)

(5) و گويند ايشان را. (صو)

(6) دعوى كرديد يعنى دعا كرديد. (صو)

(7) بگو: چه بينيد. (صو)

(8) زود بدانيد كه كيست اندر گم بودگى پيدا. (صو)

(9) بگو:

چه بينيد اگر بشود آب شما بزمين فرو رفته، كه آرد بشما آبى از چشمه روان. (صو)

/ 364