ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1921

سورة الحاقة مكية، و هى اثنتان و خمسون آية

[ترجمه‏]

بنام خداى بخشاينده مهربان «1»

1- رستاخيز.

2- و چه رستاخيز؟.

3- و چه دانا كرد ترا كه چيست رستاخيز؟ «2».

4- بدروغ داشتند ثموديان و عاديان برستاخيز «3»

5- و امّا ثموديان هلاك كرده شدند بنافرمانى ايشان «4»

6- و اما عاديان را هلاك كرديم ببادى سخت بى‏فرمان «5».

7- بگماشت آن را «6» بر ايشان هفت شب و هشت روز از پس يك ديگر، بينى گروه را اندر آن «7» اوفتاده، گواى ايشان خرما بنانى‏اند از بن بركنده «8»

8- به بينى ايشان را هيچ كس مانده؟ «9».

9- و آمد فرعون و آنك از جهت او بود و آن گروه مردگان‏

_______________

(1) بنام خدايى كه دل را بايمان زنده گرداند، مهربانى كه تن را بجان زنده گرداند، بخشاينده كه بنعمت پروراند. (صو)

(2) فرود آينده. چه فرود آينده.

و چه دانى تو چه فرود آينده؟ (صو)

(3) گروه صالح و گروه عاد يعنى گروه هود مر كوبنده را- يعنى قيامت را. (صو)

(4) و اما گروه صالح هلاك كردند ايشان را ببانگ جبرئيل. (صو)

(5) و اما گروه هود هلاك كردندشان ببادى سخت سرد از حد اندر گذرنده. (صو)

(6) بگماشت آن باد را. (صو)

(7) پيوسته، بينى آن گروه را اندران روزها. (صو)

(8) پندارى كه ايشان بنهاى خرما بنان‏اند ميانه تهى. (صو)

(9) هيچ بينى ايشان را هيچ بازمانده؟ (صو)

/ 364