ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1922

موتفكات بتباه‏كارى «1»

10- عاصى شدند پيغامبر خداى ايشان، بگرفت ايشان را گرفتنى هر زمانى سخت‏تر «2».

11- و ما چون بى‏اندازه شد آب برداشتيم شما را اندر كشتى «3».

12- تا كنيم شما را ياد كردى و گوش دارد بدان گوشى شنوده «4».

13- و چون بدمند اندر صور دميدنى يگانه.

14- و برگيرند زمين و كوه‏ها كوفته شدند كوفتنى يگانه «5».

15- آن روز كه بيوفتاد افتادنى «6»

16- و بشكافد آسمان و وى آن روز سست باشد

17- و فريشته بر گوشهاى آن، و بردارند عرش خداى تو زبر ايشان آن روز بهشت «7»

18- آن روز كه عرضه كنند شما را نه پنهان شد از شما پنهان شدنى «8»

19- و اما آنك داده شد «9» نامه او بدست راست گويد: بيائيد و بخوانيد نامه من‏

_______________

(1) و بياورد فرعون و آنكه از پيش وى بودند و نگوسار شدگان يعنى گروه شارستان لوط بگناه. (صو)

(2) بى‏فرمانى كردند پيغامبر خداوند خويش را بگرفت ايشان را گرفتنى آشكارا. (صو)

(3) ما چون از حد اندر گذشت آب برداشتيم شما را اندر كشتى روان. (صو)

(4) تا بكنيم آن كشتى را مر شما را پندى و ياد گيرد آن را گوش ياد گيرنده. (صو)

(5) و برداشته شود زمين و كوه‏ها كوفته شود كوفتن يكى. (صو)

(6) آن روز بيايد يا بباشد بودنى يا آمدنى.

(صو)

(7) و فريشته بر كنارهاى آسمان و بردارد عرش خداوند تو زير ايشان آن روز هشت فريشته. (صو)

(8) پوشيده نگردد از شما هيچ پوشيده. (صو)

(9) بدهندش. (صو)

/ 364