ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1923

20- و من پنداشتم كه من بينم شمار من «1»

21- و او اندر زيستنى «2» پسنديده‏

22- اندر بهشتى برتر «3»

23- ميوه‏هاى آن «4» نزديك‏

24- بخوريد و بياشاميد كه گوارنده بادتان بدانچه پيش كرديد «5» اندر روزهاى گذشته‏

25- و اما آنك داده شد «6» نامه او بدست چپ او گويد: اى كاجكى كه نه داده شدى مرا اين نامه «7»

26- و نه دانستمى كه چيست حساب من «8»

27- اى كاجكى كه من بودمى گزارده «9»

28- و نه بى‏نياز كرد «10» از من خواسته من‏

29- هلاك شد از من حجّت «11» من‏

30- گويند: بگيريد او را و غل برنهيد او را «12»

31- پس اندر دوزخ كنيد او را «13»

32- پس اندر زنجير كشيد او را در ازاى آن هفتاد گز ببريد او را «14».

33- كه او بود و نه مى‏گرويد بخداى بزرگوار.

34- و نه مى‏انگيخت بر طعام «15» درويش.

_______________

(1) من بى‏گمان بودم كه من برسم بشمار خويش (صو)

(2) وى اندر زندگانى باشد. (صو)

(3) اندر بوستان بلند. (صو)

(4) ميوه چيدن وى. (صو)

(5) پيش فرستاديد. (صو)

(6) بدهند ورا. (صو)

(7) يا كاشكى من ندادند مرا نامه من. (صو)

(8) كه چه باشد شمار من. (صو)

(9) يا كاشكى و مى بودى مرا مرگ. (صو)

(10) سود نداشت. (صو)

(11) پادشاهى. (صو)

(12) بگيريدش به بنديدش. (صو)

(13) باز دوزخ اندر آريدش. (صو)

(14) باز اندر زنجيرى كه پيمودن آن هفتاد گز است اندر آريدش. (صو)

(15) و همى بر نه‏انگيخت بر طعام دادن. (صو)

/ 364