اما اينها هيچ كدام كافى نبود - زندگی سیاسی امام هشتمین (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زندگی سیاسی امام هشتمین (ع) - نسخه متنی

سید خلیل خلیلیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اما اينها هيچ كدام كافى نبود

در هيچ يك از اين شگردها عباسيان كارايى نديدند و جريان
امور پيوسته برخلاف مصالح ايشان را در برابر علويان نگشايند، چه با
اين كار به آنان فرصت مىدادند كه تمام خصوصيات و مزاياى خود را
براى مردم به اثبات برسانند. و در برابر، عبّاسيان را نيز شديداً به
رسوايى كشانده، پرده از چهره واقعيشان نزد مردم برمىداشتند.

از اين رو، بايد شگردهاى
ديگرى به منظور از بين بردن علويان در پيش گرفت. لذا آنان را شديداً
زير نظر مىگرفتند و لحظهاى از حالات و حركاتشان غفلت
نمىورزيدند. البته اين شيوه را سفاح شروع كرد و سپس خلفاى بعد از
او همه پيروى كردند. امّا ديدند كه حتّى تهديد و ارعاب كه عليه
علويان به منظور لوث كردن شخصيّت و معنويتشان اعمال مىشد، كارگر
نمىآمد.

به مصادره اموال علويان، خراب كردن خانهها و محدود كردن كار و
كسبشان روى آوردند و به قدرى وضع زندگى ماديشان را به وخا مت
كشاندند كه زنان علوى براى گزاردن نماز، لباسهاى يكديگر را از هم
قرض مىگرفتند. (71) ولى اينها نيز هرگز پاسخگوى هدف عباسيان نبود
علويان را از مردم جدا مىكردند، نمىگذاشتند كسى با آنان
تماس بگيرد تا بتوانند زمينه باور كردن شايعات و دروغپردازيهاى خود
را فراهم آورند. چه شيوه پسنديده علويان، بويژه اهل بيت،خود هر
گونه شايعهاى را تكذيب مىكرد، و رفتار نمونهشان هر افترايى را
دفع مىنمود.

آزار و طرد و به زندان افكندن دهها و صدها نفر آن هم در سلولهاى
وحشتناكى كه هر كس وارد آنها مىشد اميدى به رهاييش نبود؛ چه ورود
به چنين سلولهايى يعني ورود به گور مسموم كردن شخصيتهايى كه جرأت
تجاوز آشكار بر او را نمىكردند.. اينها هيچكدام برايشان كافى
نبود. آنها در واقع به خون علويان تشنه و در شكنجهشان بسيار تنوع
طلب بودند. هر روز شيوه جديدى را مىگزيدند. عدهّاى را به ديوارها
ميخكوب مىكردند، عدهّاى را مى كشتند،عدهاّى را هم در استوانهها
قرار مىدادند. اما قتلهاى دستهجمعى علويان روشن تر از آن است كه
نيازى به بيان داشته باشد. داستان منصور با اولاد حسن را تقريباً در
تمام كتابهاى تاريخى نوشتهاند و همينطور ماجراى شصت علوى، كه به
فرمان منصور همه بجز يك تن از آنان كه پسر بچه اى خردسال بود، از
دم تيغ گذشتند. (72)
موضعگيرى هر خليفه به طور جداگانه

اكنون به موضعگيري هر يك از خلفاي عباسي بطور جداگانه
اشاره مى كنيم :

/ 101