مهدى - زندگی سیاسی امام هشتمین (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زندگی سیاسی امام هشتمین (ع) - نسخه متنی

سید خلیل خلیلیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مهدى

اين خليفه اتهّام به كفر
را وسيله كيفر بى گناهان قرار داده بود بنا به قول جهشيارى كه
درباره ايّام مهدى سخن مىگفت:

« اهل جزيه در معرض انواع
شكنجه ها قرار مىگرفتند،از درندگان گرفته تا زنبور و گربه كه اين
حيواناترا بر جانشان مسلّط مى كردند »(126)

در مقام اعتراض به روش مهدى، يوسف البرم در
خراسان بر ضدّش قيام كرد. (127)

هادى

وى پيوسته شراب مىنوشيد و بولهوسى و عياشى را
دوست ميداشت و هم او ستمگر و صاحب سلطه بود. (128)

هادى بسيار بد اخلاق، قسّى القلب، زورگو، اهل
نوشيدن شراب و بازى بود. (129)

جاحظ درباره وى مىنويسد: « هادى بداخلاق، دير
جوش و بدخيال بود.كمتر كسى بود كه مى توانست خود را از شر او بر
حذر بدارد، يا با اخلاقش آشنايى پيدا كرده و به سودش باشد. از هيچ
چيز به اندازه شروع به سئوال بدش نمىآمد.به آوازه خوان مال فراوان
و بى دريغ مىبخشيد (130) .»

«آرى، همانگونه كه جاحظ
گفته وى مال فراوان و بىدريغى به آوازه خوانها مىبخشيد و به قدرى
در اين راه اسراف مى كرد كه اسحاق موصلى را بر آن داشت كه بگويد: «
اگر هادى براى ما زنده مى ماند، ما مى توانستيم حتى ديوارهاى
خانهمان را از طلا و نقره بسازيم.» (131)

/ 101